Longyearbyen mottok våren 2016 «merket for Bærekraftig reisemål» av Innovasjon Norge, og dette er vi stolte av!

Norge er det første landet i verden som har lansert en nasjonal merkeordning for bærekraftige reisemål. Stadig flere turister etterspør og velger reisemål som viser ansvar og møter bærekraftutfordringene offensivt. Å satse på bærekraft er å satse på fremtiden. Med bærekraftig reiseliv arbeider man for å ta vare på natur, kultur og miljø, styrke de sosiale verdiene og være økonomisk levedyktig.


Longyearbyen som reisemål ønsker å være i forkant.
Ved å oppnå status som «Bærekraftig reisemål» er det nå arbeidet starter for alvor. Reiselivet på Svalbard skal fortsette å jobbe sammen om å redusere miljøpåvirkningen i tiden fremover.

Sårbarheten i naturen, den skjøre balansen mellom bruk og vern, og ikke minst opplevelsen av det autentiske som gjestene kommer for å oppleve, fordrer at vi opptrår forsvarlig i utøvelsen av all vår virksomhet her oppe.

-«Merket for bærekraftig reisemål» betyr ikke at vi er ferdige med bærekraftarbeidet i Longyearbyen og på Svalbard. Tvert i mot så har vi knapt startet! Dette er en evigvarende prosess, der vi steg for steg skal bli bedre i måten vi driver turismen på i Høy-Arktis, sier reiselivssjef Brunvoll.


Velkommen til Longyearbyen - et bærekraftig reisemål.

#bærekraftiglongyearbyenVisit Svalbard arbeider aktivt for å bedrifter skal gjennomgå en miljøsertifiseringsprosess som er en viktig del av vår bærekraftpolicy. Så langt har fem av våre medlemsbedrifter blitt miljøsertifisert:


Svalbard Wildlife Expeditions  
Green Dog Svalbard
Basecamp Spitsbergen
Svalbard Husky
Svalbard Villmarkssenter
Radisson Blu Polar Spitsbergen
Visit Svalbard

Bildekredit: Næringsdepartementet