Svalbard Kirke er verdens nordligste kirke.

Kirken dekker hele Svalbard, og har som oppgave å betjene alle som oppholder seg på øygruppen.

Svalbard Kirke er en del av Tromsø Domprosti og Nord-Hålogaland Bispedømme.

Kirken er en møteplass og arena for ulike kirkelige og kulturelle sammenkomster. Arbeidet er variert, med den polare mektige naturen som alterteppe og møter med et mangfold av mennesker i alle livets situasjoner.

Svalbard Kirkes visjon er å være en åpen og raus kirke, diakonal og våken.

Kirken er åpen hele døgnet.