Fotografens navn
NO EN DE

Svalbard Brochures

Here you will find a brochure about Svalbard, in different languages, avaliable for download.

Svalbard facts 2015-2017 - English

 

Faktabrosjyre 2015-2017 - Norwegian

Vi ønsker deg velkommen til Longyearbyen – og håper du finnerdeg til rette som gjest her hos oss! 

Fakta om Svalbard - Norsk

Et av verdens største områder med uberørt naturventer på deg. Om sommeren danner vakre farger ogkontraster rammer omkring dramatiske brefronter,majestetiske fjellformasjoner, yrende fuglefjell oguendelig arktisk tundra med mangfoldig fl ora og fauna. 

Facts about Svalbard - English

One of the world’s largest areas of untouched nature awaitsyou. In the summer, beautiful colours and contrastsprovide the frames for dramatic glaciers, majesticmountain formations, buzzing bird mountains andendless arctic tundra with its diverse fl ora and fauna. 

Fakta über Svalbard - German

Eines der größten Gebiete unberührter Natur auf der Erdewartet auf Sie. Im Sommer bilden schöne Farben und Kontrasteden Rahmen dramatischer Gletscherfronten, majestätischerBergformationen, geschäftiger Vogelfelsen und endloserarktischer Tundra mit vielfältiger Flora und Fauna. 

Faits de Svalbard - French

Un des plus grands territoires de nature intacte vousattend. En été, de superbes couleurs et contrastesencadrent des glaciers dramatiques, des montagnesmajestueuses, les rumeurs des falaises des oiseaux etune toundra arctique infi nie avec sa fl ore et sa faunetrès diversifi ées.