When the sun comes 8 March we gather at the old hospital stairs to the event "Solas return" on Skjæringa minutes before the sun turns out. It was called the "sun was declared back in Longyearbyen when the sun's rays reached the stairs."

I dagene rundt denne datoen er det et tjuetall med arrangementer som innledes med uoffisiell åpning og utstillingsåpning i Galleri Svalbard. In the days around this date it is about twenty events that begins with the unofficial opening and exhibition opening at Galleri Svalbard. Øvrige tradisjonsrike arrangementer er: Stjerner i sikte * Solkafe * Solfestrevyen * Solquiz * Solarrangement for barn * Solfest på Huset * Ta sjansen * Other traditional events include: Stars in their * Solkafe * Solfestrevyen * Solquiz * Solar Rankings Meant for children * SolFest the house * Take a chance *

Detaljert program publiseres i begynnelsen av februar hvert år og finnes på www.solfest.no Detailed program will be published in early February each year and is available on www.solfest.no