Friske Fraspark

Friske Fraspark

Reiselivskonferansen arrangeres 27.-29. november i Longyearbyen

Presentasjoner

Her finner du alle presentasjonene fra Friske Fraspark 2018.

Setting the scene: Verden sett fra lokalt ståsted:
Morten Wedege, miljøvernsjef, Sysselmannen på Svalbard
Arild Olsen, lokalstyreleder, Longyearbyen lokalstyre
Terje Aunevik, leder, Svalbard Næringsforening
Ronny Brunvoll, reiselivssjef, Visit Svalbard
Harald Ellingsen, direktør, UNIS

Bærekraftig samfunnsutvikling og omstilling:
Hvordan fortelle turister om klima og bærekraft, «grønnvasking» og klimaopplevelser - Carlo Aall, forskningsleder, Vestlandsforskning og Høgskulen på Vestlandet
Hvilke krav setter det nye Veikartet for Bærekraftig Reiseliv for Norge, og hva kan det tilføre Svalbard? - Arild Molstad, reiselivsekspert og skribent
Verdiskaping i reiselivet: Mange bekker små gjør en stor å - Nina Katrine Prebensen, professor, Handelshøgskolen ved UiT
Kan Nasjonale turiststier være en løsning på noen av besøksutfordringene på Norges mest populære turmål, inkludert Svalbard? - Trygve Kolderup, Hvitserk

Bærekraftig reisemålsutvikling:
Hvordan Longyearbyen Lokalstyre bidrar til tilrettelegging for reiselivet - Hege Walør Fagertun, administrasjonssjef, Longyearbyen lokalstyre
Smartby og reiseliv, er det forenelig? - Kirstin Lillevåg Mobakken, næringsrådgiver, Longyearbyen lokalstyre
Verdensarv, regulering av turisme, kommunens imøtekommelse og handlingsrom ovenfor reiselivet - Åse Elin Hole, rådmann, Stranda kommune

Kampen mot havsøppel
Effekter, muligheter og fremtiden for havene - Pia Ve Dahlen, marinbiolog
Plast-problemet i havet, kunnskaper om og konsekvenser av plast i Arktis - Geir Wing Gabrielsen, seksjonsleder, Norsk Polarinstitutt
Ekspedisjonscruisenæringen i kampen mot plast - Sarah Auffret, prosjektleder, AECO
Friluftsliv og opplevelser i kampen mot marin forsøpling - Silje Hagen, prosjektleder, Aktiv i friluft - Svalbard Turn

Hvordan kunnskapsorganisasjoner kan bidra til omstilling og næringsutvikling
Arktisk sikkerhetssenter og næringsperspektivet - Ann Christin Auestad, projektleder
Guideutdanning for et bærekraftig reiseliv - Sigmund Andersen, fagansvarlig ANG-studiet

«Hev blikket!» - Hvor går vi?
Veien videre, hva kan vi forvente oss de neste 10 årene? - Anne Line Pedersen, nestleder i styret for Svalbards miljøvernfond
Hvordan ser fremtids-Longyearbyen ut? - Ungdommene i Longyearbyen
Fysisk tilrettelegging i nærområdet – nære naturopplevelser for fastboende og turister - Bjørn Frantsen, NIBIO

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av