Lysene slukkes snart hos Longyearbyens reiseliv – men ingen lovnader fra regjeringen

Alvor og bekymring, men også engasjement, forventninger og håp preget dagens møte mellom næringsminister Iselin Nybø og lokale reiselivsbedrifter i Longyearbyen. Men tiltak kom ikke, og snart slukkes lysene hos mange av byens reiselivsaktører.

5. august 2020 ble en viktig dag for reiselivet på Svalbard. Ti lokale bedrifter, samt destinasjonsselskapet Visit Svalbard, var i formiddag invitert til en to timers workshop med politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet. Ansikt til ansikt fikk både statsråd og statssekretær møte de menneskene som hver dag jobber beinhardt for å berge lokale reiselivsbedrifter og arbeidsplasser, gjennom den verste krisen i reiselivet noensinne.

Forventningene til dagens møte var naturligvis høye. Mange hadde et håp om at statsråden kom til Longyearbyen med gode nyheter i bagasjen, i form av penger, lovnader og konkrete tiltak. Slik gikk det ikke.

- Statsråd Nybø la sitt første jobboppdrag etter ferien til Longyearbyen, for å sette seg inn i den alvorlige krisen reiselivet er i. Hun er her for å lytte og forstå, noe vi setter pris på. At politisk ledelse får økt kunnskap om reiselivet på Svalbard, er et svært viktig utgangspunkt for videre dialog og fremtidig utvikling. Men vi er likevel skuffet, for etter alt vi så langt har spilt inn om den alvorlige situasjonen hadde vi forventet mye mer. Det vi trenger nå er nemlig konkret handling, ikke forståelse og hint om at tiltak først vil kunne komme når Stortinget igjen er samlet i oktober. For selv om vi ser at kunnskap er viktig, er det handling vi etterspør og forventer, sier reiselivssjef Ronny Brunvoll i Visit Svalbard.

Han legger til at dersom hjelpen ikke kommer innen de neste 2-3 ukene, har vi ingen fremtidig utvikling å snakke om.

- Nå må vi først og fremst overleve ukene og månedene frem mot mars 2021, da en ny vintersesong forhåpentligvis kan gi etterlengtet inntjening for bedriftene. Akkurat nå ligger naturlig nok ikke det primære fokuset hos bedriftene på hva som kommer etter krisen – og i flere år etter at selve pandemien er over. Nå ligger bransjen med brukket rygg, og livsverk står i umiddelbar fare for å forsvinne. Vi kan fort havne tilbake der man startet reiselivsutviklingen i 1990, og det kan umulig være i noens interesse å la det gå så langt, poengterer Brunvoll.  

Situasjonen er prekær for mange av reiselivsbedriftene i Longyearbyen etter korona-pandemien slo inn for fullt i mars. Også Visit Svalbard, som ikke er omfattet av noen form for kriseordninger, går en utfordrende høst i møte. Næringsdepartementet er omsøkt ekstra midler for å drifte selskapet videre nå som pengebidragene fra kriserammede bedrifter tørker inn, men så langt er det ikke kommet verken penger eller svar. Også dette haster, for å sikre både videre trykk i utviklingen og ikke minst arbeidet med å gjenopprette etterspørselen i markedene.

- Uten statlig pengestøtte blir høsten svært mørk for hele næringen vår. En næring som er møysommelig bygget opp gjennom 30 år, og som er politisk ønsket og prioritert i flere Stortingsmeldinger siden 1990-91. Det organiserte reiselivet er i stor grad lokalt basert, driver helårig, og er ansvarlig. Det er dette som nå kan utraderes. Nå forventer vi at statsråden tar med seg alvorlighetsgraden tilbake til regjeringen og snarlig vender tilbake med konkrete tiltak, sier Brunvoll.

- Dette må på plass for at reiselivet skal overleve

Visit Svalbard har gjentatte ganger denne våren henvendt seg til Nærings- og fiskeridepartementet med konkrete innspill på hva som må til for at reiselivet skal overleve denne krisen. Kompensasjonsordningene må tilpasses Svalbards spesielle forutsetninger, samt forlenges minimum til mars neste år. Permitteringsregler og lønnstilskuddsordningen må umiddelbart utvides slik at masseoppsigelser unngås, flykapasiteten må sikres etter midten av august, og man trenger en bedre sesongtilpasning. Dessuten er det spilt inn at destinasjonsselskapet må styrkes ytterligere for å kunne fortsette å være en drivkraft for ansvarlighet, kvalitet og koordinering.

- Alt dette må på plass for å berge den lokale næringen vår, livsnerven i Longyearbyen, den som bygger opp under norske myndigheters ambisjoner på Svalbard, sier Brunvoll.

Sterke innlegg fra Longyearbyens reiselivsbedrifter

Hele Longyearby-samfunnet har siden midten av mars kjent krisen smertelig på kroppen. Korona-pandemien tvang reiselivsnæringen ned i knestående så å si over natten. Longyearbyen fikk Norges høyeste arbeidsledighet.

De lokale aktørene som deltok i dagens møte ga et ærlig, personlig og profesjonelt innblikk i hvordan krisen bidrar til permitterte og oppsagte ansatte, konkurser og nedstenginger, og ikke minst stor kompetanseflukt og fraflytting. Flere bedrifter opplever at erfarne naturguider, som i årevis har opparbeidet seg unik svalbardkompetanse for å ivareta gjester og naturverdier, finner seg nye jobber på fastlandet. Mange av disse kommer ikke tilbake den dagen reiselivet skal gjenoppbygges, skaden er trolig uopprettelig.

Hos lokalbefolkningen er det en underliggende frykt for at utenlandske selskaper etterhvert vil kjøpe opp kriserammede lokale selskaper. Mange er bekymret for at Longyearby-samfunnet står overfor en situasjon hvor hjørnesteinsindustrien må bygges opp igjen «fra scratch».

Statsråden fikk også et innblikk i de store sesongvariasjonene i reiselivet på Svalbard. Perioden september til februar er et tapsprosjekt for de fleste bedriftene, med røde tall på bunnlinjen. Allikevel velger de å holde dørene åpne, for å sysselsette ansatte gjennom hele året, og for å gi lokalbefolkningen gode tilbud året rundt.

Mange innser nå at flere dører vil bli stengt for godt denne høsten. Med mindre statsråden og hennes regjering går fra forståelse til konkrete tiltak, og som varer minst frem til mars 2021.

De neste ukene blir avgjørende

Men selv om reiselivssjefen er skuffet over at statsråden kom tomhendt, holdes håpet oppe. Han er godt fornøyd med gjennomføringen av dagens møte, hvor de lokale bedriftene ærlig og direkte la frem den hjerteskjærende og ruinerende situasjonen for egen bedrift. En skjebne de deler med de øvrige bedriftene tilknyttet Visit Svalbard. Brunvoll tror beslutningstakerne nå skjønner alvoret. Forsamlingen i salen gir også uttrykk for glede over at Nybø virker å forstå at reiselivet på Svalbard er annerledes enn på fastlandet, og at det er spesielle hensyn å ta.

- Statsråden gav oss et halmstrå vi skal klamre oss fast i, da hun inviterte til enda tettere dialog i tiden som kommer. Og ikke bare dialog, men direkte innspill på hvilke tiltak Svalbard trenger. Hun kommer til å høre fra Visit Svalbard innen de nærmeste dagene, etter at vi har gjort en jobb sammen med medlemsbedriftene om hvilke spesifikke tiltak som er viktigst. Så forventer vi at departementet responderer kjapt og innen utgangen av august, og iverksetter umiddelbare svalbardrettede tiltak slik at vi overlever denne krisen. Det forventer vi - og det fortjener vi, avslutter reiselivssjefen.  

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av