Prosjektstillinger i Visit Svalbard

Pressemelding 28. mai 2021

Visit Svalbard forsterker laget: to nye prosjektstillinger skal bidra til gjenoppbygging, omstilling og videreutvikling av Svalbards reiseliv.

Visit Svalbard har fått støtte til omstillingsprosjekt fra Innovasjon Norge og Longyearbyen lokalstyre/NFD, og har nå ansatt to nye prosjektledere. Med ekstra personellressurser på plass kan Visit Svalbard forsterke sin posisjon som bransjeorganisasjon og som utvikler av et bærekraftig reisemål og lokalsamfunn.

Prosjektlederne skal jobbe med tiltak knyttet til strategien «Masterplan Destinasjon Svalbard mot 2030», og med prosjekter som skal bidra til å gjenreise destinasjonen etter koronaens herjinger. Prosjektstillingene er knyttet opp mot finanseringen fra Innovasjon Norge og Longyearbyen lokalstyre/NFD.

Nestleder i Visit Svalbard og prosjektansvarlig for revisjon av «Masterplan Destinasjon Svalbard mot 2030», Trine Krystad sier at Visit Svalbard er svært fornøyd med å få to nye prosjektledere med på laget.

- Ansettelsene vil bidra til en forsterkning av den totale kompetansen i Visit Svalbard. Vi har satt sammen et sterkt lag, og vi har fått den ønskede mixen av intern og ekstern erfaring som kan tilføre ny energi og nye perspektiver. En slik lagoppstilling gjør at vi fortsatt kan ha fokus på en konsistent utvikling og helhetlig oppgaveløsning.

Visit Svalbard vil med disse ansettelsene ha 7,3 årsverk som jobber dedikert for at Svalbard skal være det best bevarte høyarktiske reisemålet i verden. Ambisjonen er å forme et mer robust reiseliv for fremtiden, med en utvikling hvor reiselivsnæringens betydning i lokalsamfunnet ventes å bli stadig viktigere.

Sara B. Madsen tiltrer i stillingen 1. juni, og vil ha hovedansvar for planlegging og gjennomføring av prosjektet remerking av Longyearbyen som bærekraftig reisemål, og utarbeidelse av tiltak som styrker dette arbeidet. Sara har tidligere jobbet i Visit Svalbard som webkoordinator, og har relevant reiselivsutdanning og allsidig erfaring fra reiselivsnæringa på Svalbard.

Michelle Le Gal Hermandsen begynner 1. september, og skal jobbe med kommunikasjon og markedsføring med fokus på Longyearbyen som bærekraftig reisemål, og reiselivets rolle som lokalsamfunnsutvikler. Michelle vil også være en viktig ressurs innenfor digital kompetanse, merkevarebygging og kommunikasjonsutvikling. Michelle kommer fra en stilling som markedsansvarlig i Toppfotball Kvinner, og har også tidligere jobbet som brand manager og kommunikatør i Get.

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av