Om Visit Svalbard

Visit Svalbard AS er i sin helhet eid av Svalbard Reiselivsråd, som er en medlemsbasert organisasjon for reiselivsnæringen på Svalbard.

Visjon


Svalbard skal være det ledende og best bevarte høyarktiske reisemålet i verden. Dette skal oppnås gjennom styrt utvikling som tar utgangspunkt i og hensyn til den sårbare naturen, og med fokus på miljø- og kunnskapsbasert turisme. Selskapets arbeidsoppgaver omfatter bl.a.:

  • Markedsføring, promotion og salg av Svalbard som reisemål.

  • Gjennomføring og formidling av reiselivstjenester på vegne av reiselivsnæringen på Svalbard.

  • Presentasjon av Svalbard på nasjonale og internasjonale reiselivsmesser.

  • Utviklingen av en felles profil for Svalbard som reisemål.

  • Koordinering av all produktinformasjon om Svalbard som reisemål.

  • Drift av turistinformasjonen i Longyearbyen.

  • Fungere som sekretariat for en samlet reiselivsnæring i Longyearbyen.

Visit Svalbard AS
Post: P.O.Box 323
Besøk: Vei 221.1.
N-9171 Longyearbyen
Tel: +47 79 02 55 50
E-post: info@visitsvalbard.com

Ansatte i Visit Svalbard AS

Daglig leder: Ronny Brunvoll
Email: ronny@visitsvalbard.com
Tlf: +47 951 16 165
 

Nestleder: Trine Krystad
Email: trine@visitsvalbard.com
Tlf: +47 952 73 473

Reiselivskonsulent: Mona Helene Barlien
Email: mona@visitsvalbard.com
Tlf: +47 790 25 550
L-P Lorentz

Markeds- og kommunikasjonsleder: Isabelle Johansen
Email: isabelle@visitsvalbard.com
Tlf: +47 482 74 870
Profilbilde av ansatt Isabelle Johansen

Markedskoordinator: Anja Karoline Jensen Nordvålen
Email: anja@visitsvalbard.com
Tlf: +47 971 89 090
Anja Nordvålen 

Bærekraftskoordinator: Sara Nordell Borchgrevink
Email: sara@visitsvalbard.com
Tlf: +47 930 46 305
 

Service- og administrasjonsmedarbeider: Marie Lørup Stenshøj
Email: marie@visitsvalbard.com
Tlf.: +47 941 39 064
Profilbilde av ansatt Marie Lørup 

Cruisekoordinator: Eva Britt Kornfeldt
Email: evabritt@visitsvalbard.com
Tlf: +47 909 51 910
LP Lorentz 

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av