Når vil du besøke Svalbard?

Når vil du besøke Svalbard?

Bli kjent med sesongene

Sesongene på Svalbard

«Hvilken årstid er den beste å besøke Svalbard på?»

Dette spørsmålet får vi som jobber i reiselivet ofte – men å gi en klar anbefaling er tilnærmet umulig, siden alle årstidene har sine unike særtrekk! Svaret ligger nok helst i hvilke interesser du har og hva du gjerne vil oppleve når du besøker oss. Er du ikke helt sikker på dette, så kan kanskje denne gjennomgangen av årstidene i Høy Arktis hjelpe deg på vei. Sentralt å merke seg for å forstå årshjulet på Svalbard er begrepene «lys» og «mørke» - her ligger også mye av mystikken og magien ved å besøke øygruppen oppunder Nordpolen.
 
Vi skal altså kort forsøke å gi deg en innføring i de ulike sesongene på Svalbard, som vi for enkelthets skyld deler inn i 3 hovedårstider; «polarsommer», «nordlysvinter» og «solvinter». Det at vår og høst ikke defineres som egne årstider gjør vi rett og slett fordi disse ikke er klart definerbare så langt mot nord, der overgangen mellom hovedårstidene gjerne skjer markant og raskt.

Hver årstid har sine klare særtrekk som skiller dem ut i forhold til de andre. Men hver av disse hovedårstidene kan også deles inn 2 i «undersesonger». Til sammen kan vi dermed si at året på Svalbard kan deles inn i 3 årstider med til sammen 6 sesonger. Dette kan virke forvirrende – men forhåpentligvis ser du lyset etter å ha lest mer om dette i fanene under!

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av