Barentsburg og Pyramiden

Barentsburg og Pyramiden er to helt særegne samfunn på Svalbard som driftes av det russiske statseide selskapet Trust Arcticugol. Selv om begge disse samfunnene til å begynne med ble etablert av selskap fra andre land, så er de kanskje best kjent for sin historiske tilknytning til Sovjetunionen fra tidlig på 1900-tallet og til Russland i nyere tid.
Det er ingen veiforbindelser mellom de forskjellige bosetningene på Svalbard.

Informasjon om Barentsburg og Pyramiden på visitsvalbard.com

Krigen som Russland fører i Ukraina påvirker også livet på Svalbard, gjennom vår nærhet til de russiske bosetningene Barentsburg og Pyramiden. De senere år har samarbeidet om reiselivsutvikling vært tett mellom turismeselskapene i Barentsburg og Longyearbyen, og både den russiske historien og bosetningene på Svalbard er blant det gjestene kommer hit for å oppleve. Samarbeidet med våre naboer har vært konstruktivt, og med en felles interesse av bærekraftig oppbygging av reisemålet Svalbard. Sammen har vi lyktes med å skape en attraktiv helårsdestinasjon.

Forutsetningene for dette samarbeidet har i år blitt totalt endret, som en følge av Russlands aggressive og ulovlige krigføring i Ukraina, hvor brudd på folkeretten og menneskerettigheter er konstatert. Det russiske turismeselskapet Arctic Travel Company Grumant i Barentsburg er heleid av det statseide gruveselskapet Trust Arcticugol, og er den russiske stats forlengede arm på Svalbard. Det store flertallet av Longyearbyens reiselivsbedrifter har derfor vurdert det slik at et videre samarbeid og handel med det statseide selskapet er uforenlig med de etiske og moralske normer og standarder vi som bransje står for.

Beslutningen om å avslutte samarbeidet har ikke vært enkelt, og det er ingen vinnere i en sånn situasjon. Lokalt reiseliv mener likevel det er det rette å gjøre, og vil derfor fra og med 2023 ikke lenger tilby ordinære turer gjennom fellesorganet Visit Svalbard til verken Barentsburg eller Pyramiden, vinter som sommer. Hvor lenge dette vil pågå er usikkert og avhenger bl.a. av situasjonen i Ukraina, og blir kontinuerlig vurdert av Svalbard Reiselivsråd.

Vi ber gjester til Svalbard om forståelse for standpunktet, og at Visit Svalbard for tiden derfor ikke markedsfører turer til Barentsburg og Pyramiden gjennom våre kanaler. Vi ønsker likevel å understreke at Svalbards attraktivitet først og fremst ligger i de fantastiske naturopplevelsene, som ikke lar seg påvirke av hverken krigen eller annen menneskelig dårskap. Heldigvis føler vi oss trygge på at du finner alternative, sterke opplevelser i tiden du er på Svalbard - det være seg på snø og is om vinteren eller på barmark og sjø i sommersesongen. Vi kan love at opplevelsene i Høy-Arktis uansett er mange og gode – bruk gjerne våre innholdsrike nettsider til å manøvrere deg frem og finne inspirasjon og konkrete tilbud.

Nøl heller ikke med å kontakte Visit Svalbards turistinformasjon for tips og råd – vi er her for deg på telefon +47 79 02 55 50 eller info@visitsvalbard.com

Takk for forståelsen, vennlig hilsen
Ronny Brunvoll
Reiselivssjef, Visit Svalbard

For mer informasjon, se pressemeldingen fra Svalbard Reiselivsråd og Visit Svalbard AS.

Svalbard

Inspirasjon

  1. Et tidligere gruvesamfunn som ofte blir kalt en "spøkelsesby"
    Et tidligere gruvesamfunn som ofte blir kalt en "spøkelsesby"
  2. Et gruvesamfunn 60 km unna Longyearbyen som ligger langs Grønfjorden
    Et gruvesamfunn 60 km unna Longyearbyen som ligger langs Grønfjorden
Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av