Isbjørnen - Kongen av Arktis

Isbjørnen - Kongen av Arktis

En av verdens største rovdyr

Isbjørnen, kongen av Arktis

Isbjørnen, eller kongen av arktis, er et av verdens største rovdyr. I Svalbard-området og Barentshavet finnes rundt 3000 dyr, flere enn det finnes mennesker. I opplysninger hentet fra www.miljostatus.no står det «Det ble gjennomført en ny telling av den norske delen av bestanden i august 2015. Det ble estimert å være i underkant av 1000 isbjørn på norsk side, hvorav i underkant av 300 befant seg på Svalbard, og de fleste oppe i iskanten.»

Isbjørnen regnes som et maritimt pattedyr fordi den tilbringer mesteparten av livet i havisen. Den befinner seg oftest på omkringliggende øyer øst for Spitsbergen, men streifere kan man møte overalt på Svalbard. De føder sine barn i snøhuler på land og ungbjørnene går sammen med mora til de er rundt 2 år gamle. Den lever hovedsakelig av ringsel, som er den vanligste selarten i farvannene rundt Svalbard.


ISBJØRNEN ANGRIPER SVÆRT FORT UTEN VARSEL. GÅ ALLTID I FØLGE MED LOKAL GUIDE.


Størrelsen på en voksen bjørn varierer fra ca. 200 til 800 kg. Mennesket er et fremmedelement i isbjørnens rike. Bjørnen har voldsomme krefter, og kan se på oss som et potensielt byttedyr.  Selv ungdyr under 100 kg kan være svært aggressive og farlige.


På Svalbard kan du møte isbjørn overalt hele året. Vær særlig oppmerksom når du beveger deg utenfor bosetningene, og gå helst i følge med lokalkjent guide.
Isbjørnen har vært fredet for jakt siden 1973. det er også straffbart å forfølge, lokke til seg, mate eller forstyrre isbjørnen unødi, og overtredelse av bestemmelsene straffes strengt.

«Isbjørnsafari» finnes ikke 
Isbjørnen på Svalbard er totalfredet finnes det ingen turer som tilbyr noen form for oppsøking av isbjørn. Men siden det finnes isbjørn overalt på Svalbard, kan de være hvor som helst.

Om vinteren er isbjørnen å finne over hele øygruppen, men om sommeren vil den som regel følge havisen og trekke nord-østover. Dette er ingen fasit, så man må ta forhåndsregler om man skal ut på tur. 

Copyright: Frede LamoNår sjansen til å se isbjørn er størst, har vi dessverre ingen svar på.
Isbjørnen beveger seg fritt rundt på øygruppen uten noen begrensninger, og den kan vandre over lange avstander på bare noen dager. Det er derfor vanskelig for oss å forutsi hvor den er å finne, men desto lengre tid man oppholder seg på Svalbard, jo større er sjansen for å se en isbjørn. Vi anbefaler å dra på turer som er organisert gjennom turoperatører, da guidene har omfattende kunnskap om Svalbard, og vil sørge for din sikkerhet ute i felt.

Les og lær mer om isbjørn på Norsk Polarinstitutt sine nettsider.

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av