Flere båter i havnen, inkludert et stort cruiseskip, mindre ekspedisjonsskip og polarcirkelbåter

Svalbard Cruise Forum, en suksess med blikket vendt mot neste sommer

Longyearbyen 29.09.2023

Svalbard Cruise Forum har evaluert sommersesongen 2023, og oppsummeringen er at den ikke har bydd på de store overraskelsene. Det har vært få uhell og et lavt konfliktnivå. Allikevel er det noen krøller som må strykes ut. Nå tas verdifulle erfaringer med inn i forumets videre utviklingsarbeid.

– Cruisesesongen er så godt som avsluttet, og vi er allerede godt i gang med å se på sommeren 2024, sier Eva Britt Kornfeldt, koordinator i Svalbard Cruise Forum.

Denne uken var deltakerne i forumet samlet for å evaluere sommeren som har gått.  Blant de fremmøtte var enigheten stor; Initiativet har så langt vært en suksess. Forumet er, og blir, en viktig lokal arena for samhandling rundt cruisetrafikken til Longyearbyen og Svalbard. Et sentralt verktøy i utvikling av destinasjonen, og et effektivt påkoblingspunkt mot aktører og lokalbefolkning.

– Svalbard Cruise Forum har i sommer koordinert over 500 anløp med omtrent 70 000 passasjerer. Spredning av trafikken har vært en av hovedoppgavene. Her har Longyearbyen havn gjort en omfattende jobb med å legge det store puslespillet. Utvidet kommunikasjon med rederier, lokalbefolkning og gjester har også vært sentralt for oss, sier Kornfeldt.   

Sommeren ble sparket i gang med et obligatorisk digitalt dialogmøte for å forberede cruisesesongen. Rundt skjermen møttes cruiseoperatører, lokalsamfunn og myndigheter. Ingen reisemål i Norge har så langt gjort noe lignende.

Kornfeldt mener forumets offensive, transparente og inkluderende arbeidsstil er grunnen til at sommeren ikke har bydd på de store problemene knyttet til cruise lokalt i Longyearbyen.

– Vi har blant annet vært aktive i digitale kanaler for å forberede, informere og gå i dialog med målgruppene våre. Vi har fanget opp kommentarer og tilbakemeldinger, og forsøkt å ta tak i problemene, før de har fått mulighet til å eskalere. Vi har dessuten vært svært tydelige overfor rederiene i formidlingen av hvordan vi som reisemål og lokalsamfunn vil ha det, og ikke vil ha det – og vi skal fortsette å være tydelig på forventningene, forteller hun.

God dialog med lokale aktører

I tillegg til nær kontakt med cruiserederiene, har forumet også knyttet seg tettere til lokale nøkkelaktører.

– Blant annet har vi gjennomført konstruktive møter med Longyearbyen sykehus om kapasitetsutfordringene knyttet til cruise. Dette er første gang cruiseindustrien har vært i direkte kontakt med sykehuset. Vi har også hatt gode samtaler med LNS om trafikale utfordringer, forteller hun, og legger til at Svalbard Cruise Forum er takknemlige for denne dialogen.
 
Men, noen snubletråder har sommeren bydd på. Blant annet da en av de store konvensjonelle skipene, bestående av flere tusen gjester, dukket opp lenge etter forventet ankomsttid. Under midnattssolen strømmet forventningsfulle passasjerer ut i gatene, for så å møte stengte dører hos butikker, restauranter og museer. Aktivitetsleverandørene måtte raskt stokke om sin kabal for å kunne tilby de mange gjestene aktiviteter, på overtid.  

– Det var hektisk mens det sto på, men kaos byr på viktig læring. Læring vi tar med oss videre inn i neste sesong. Målet vårt er å sørge for at folk får god opplevelse. I tillegg skal vi tilrettelegge for at gjestene bruker mest mulig penger mens de er her, sier Kornfeldt.

Aldri har vi vært så godt forberedt

For å få enda dypere innsikt i cruisetrafikken til Longyearbyen og Svalbard, har Svalbard Cruise Forum aktivt brukt sommeren til datafangst. Blant annet er det sanket verdifulle erfaringer rundt flytrafikk, passasjerflyt i havna, logistikk, servicetilbud og fysiske tilretteleggingsbehov.

Innsikten skal brukes videre i forumets kort- og langsiktige utviklingsarbeid.

For det er ikke småtteri som står på forumets agenda for fremtiden. Det skal utvikles verktøy for å måle inntjening og utslipp, og det skal gjennomføres en tålegrenseanalyse.

På kortere sikt skal datafangsten brukes til å trappe opp koordineringsarbeidet ytterligere mot neste sommer. En sommersesong så langt ikke ser ut til å by på vekst i cruisetrafikken. Antallet passasjerer kan sågar komme til å bli noe lavere enn i 2023, slik prognosene ser ut i dag.  

– Vi har aldri har vi vært så godt forberedt som det vi er på sommeren 2024, sier Kornfeldt.

Godt forberedt til tross; cruiseturismen til Svalbard går fortsatt en uforutsigbar tid i møte. Når de ventede endringene i miljøregelverket blir vedtatt, og mulige begrensninger på antall personer ombord blir innført, må destinasjonen og cruiserederier forberede seg på omstillinger.

– Foreløpig har vi ikke hørt noe mer om dette, og vi fortsetter å jobbe innenfor de rammene vi har. Men, jeg er trygg på at Svalbard Cruise Forum, som et kompetanse- og ressurssenter, vil bidra til å omstille cruisesegmentet på en ansvarlig og balansert måte den dagen det skjer, sier Kornfeldt.

Svalbard Cruise Forum ble etablert i februar 2023. Samarbeidet har som målsetting å bidra til lokal samhandling og koordinering om cruisearbeidet, og å spre cruisetrafikken for å øke den lokale verdiskapingen og minimere det lokale fotavtrykket.

Svalbard Cruise Forum består av:
AECO, Avinor Svalbard Lufthavn, Bring, COOP Svalbardbutikken, Hurtigruten Svalbard, Longyearbyen Lokalstyre og Longyearbyen Havn, Pole Position Logistics, Svalbard Adventures, Svalbard Buss & Taxi, Svalbard Museum og Visit Svalbard.

For spørsmål om Svalbard Cruise Forum kan Eva Britt Kornfeldt kontaktes på 909 51 910.

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av