Oversiktsbilde av Adventfjorden med diverse båter i havnen.

Pressemelding: Lokale aktører tar felles grep om cruiseturismen til Svalbard

Nyetablerte Svalbard Cruise Forum var i dag samlet for første gang rundt møtebordet i Longyearbyen. Gjennom dedikert og lokalt samarbeid skal forumet ta cruiseturismen på Svalbard i en fremtidsrettet og bærekraftig retning.

– Svalbard Cruise Forum er en ny felles satsning som skal samordne og koordinere fremtidens cruisetrafikk til Longyearbyen. Målet er å forbedre opplevelsen for alle involverte, på kort og lang sikt, sier reiselivssjef og daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll.

­– Det sjøbaserte reiselivet til Svalbard er i stor endring, fra det vi antar blir et bortfall av de store konvensjonelle cruiseskipene, til det prognosene sier blir en fortsatt vekst i de ekspedisjonsbaserte segmentene. Dette vil endre dynamikken i den delen av reiselivet, med alt fra hvordan havna utnyttes til hvordan det påvirker annen infrastruktur, herunder flyplassen. Dette vil igjen innvirke på det landbaserte reiselivet, som Visit Svalbard i all hovedsak jobber med og for, samt for lokalbefolkningen og øvrig næringsliv i Longyearbyen. Dette tar vi på alvor, sier Ronny Brunvoll og mener cruisenettverket vil være en viktig bidragsyter for å styre den utviklingen vi ser kommer.

Forumet består av 12 sentrale partnere som alle er involvert i cruise, og har hensyn til lokalsamfunn som rettesnor. Nøkkelaktører er Avinor, Longyearbyen havn og AECO, som alle er sentrale når det gjelder å finne gode løsninger for cruiseaktiviteten.

Visit Svalbard er initiativtaker bak samarbeidet, til tross for at destinasjonsselskapet primært retter seg mot landbasert reiseliv.

–  Visit Svalbard jobber kontinuerlig med å ivareta natur, lokalbefolkning, gjester og reisemålets omdømme. Etableringen av Svalbard Cruise Forum er strategisk grep for å lykkes enda bedre med dette. Vi ser stor verdi i lokalt samarbeid og er glad for at deltakelse i forumet er møtt med entusiasme. Det vil bidra til å øke verdiskapning og minimere lokal belastning, sier Brunvoll.

Forumet har blitt til av flere grunner. Erfaringer fra sommeren 2022, forventet økning i cruisegjester i 2023, endringer i den sjøbaserte aktiviteten og varslede innstramminger i miljøregelverket.

– Reiselivets strategi «Masterplanen Destinasjon Svalbard mot 2030» sier at Longyearbyen skal prioritere skip med høyest lokal verdiskapning og lavest fotavtrykk. Merket for Bærekraftig reisemål gir også noen overordnete rammer. Vi skal finne et optimalt nivå på antall anløp og gjester til Longyearbyen gjennom året. Sammen med miljøregelverk og øvrig lovgivning danner dette hjørneflaggene Svalbard Cruise Forum skal jobbe innenfor, forteller reiselivssjefen.

Et godt utgangspunkt for videre jobbing

Cruisetrafikken til Longyearbyen deles inn i to kategorier: Konvensjonelle cruise hvor Svalbardbesøket er en del av et 14-17 dagers cruise fra fastlandet og som kommer på dagsbesøk til Longyearbyen, og ekspedisjonscruise med mindre skip hvor cruiset starter og slutter i Longyearbyen, gjestene kommer opp med rute- eller charterfly og cruiset går rundt, eller langs vestkysten av, Spitsbergen.

Reiselivet på Svalbard er en betydelig næring som representerer over 500 lokale årsverk og nærmer seg 1 milliard i lokal årlig omsetning (SSB 2019), hvor cruisenæringa også er en viktig bidragsyter.

Frigg Jørgensen, administrerende direktør i AECO, mener Svalbard Cruise Forum kan bidra til å øke denne verdiskapningen, og at mulighetene i initiativet er mange.

- Nettverkssamarbeidet skal være en plattform for å oppnå dialog, felles situasjonsforståelse og en arena hvor vi sammen kan koordinere kapasitet og bruk av ressurser. Et godt utgangspunkt for videre arbeid med cruiseturismen til Svalbard, sier Jørgensen.

I tillegg til koordinering og spredning av trafikken, har forumet også andre planer på blokka. Foreløpige ideer er tålegrenseanalyser og vurdere modell for frivillig betalingsordning av fellesgodefinansiering.

Forbereder sommeren 2023

På kort sikt retter forumet blikket mot sommeren 2023. Basert på informasjon tilgjengelig i dag, forventes det cirka 35 anløp av konvensjonelle cruiseskip med 50 000 passasjerer inn via havna, noe som er en økning fra i fjor med 16 anløp og 20 000 passasjerer. Av gjester på ekspedisjonscruiseskip forventes det ca 25 000 passasjerer, som er omtrent på samme nivå som 2022.

– Sommersesongen i fjor bød på noen utfordringer rundt besøksforvaltning, tilrettelegging og informasjon. Dette tar vi med oss inn i forberedelsene til kommende sommer. Heldigvis er de fleste utfordringene kortvarige og kan i stor grad løses gjennom samarbeid og god planlegging, slik at gjestenes ankomst ikke oppleves som en belastning, sier reiselivssjef Brunvoll.

Etterslep på gjester etter pandemien, oppdemmet reiselyst og ubrukte reisekontoer kan være med å forklare økningen. Svalbard er etterspurt. Det er trygt, forutsigbart, stabilt og tilgjengelig, noe som har blitt å viktigere i gjestenes valg av feriemål.

Tross popularitet, er det vanskeligere å vite hvordan cruisetrafikken til Longyearbyen vil se ut på lengre sikt. Blir de varslede endringene i miljøregelverket vedtatt, må både destinasjonen og cruiserederier forberede seg på store omstillinger.

– Med Svalbard Cruise Forum vil Longyearbyen ha et kompetanse- og ressurssenter som skal bidra til å omstille cruisesegmentet i tråd med eventuelle endringer, gjennom en dynamisk og offensiv tilnærming, sier Brunvoll som er glad for den ansvarlige posisjonen som reisemålet nå tar på dette feltet.

– Så vidt vi vet er forumet unikt i sitt slag og vi håper det kan bli en veiviser for andre destinasjoner med bærekraft og cruise på agendaen. Både innlands og ute i verden.

For spørsmål kontaktes daglig leder Ronny Brunvoll på 951 16 165 eller ronny@visitsvalbard.com eller administrerende direktør i AECO, Frigg Jørgensen på 913 90 554 eller frigg@aeco.no

 

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av