Pressemelding: Reiselivets nye masterplan politisk behandlet i Longyearbyen lokalstyre

Masterplan Destinasjon Svalbard mot 2030 er politisk behandlet og Longyearbyen lokalstyre har tatt masterplanen til orientering. Lokalpolitikerne i Longyearbyen gir dermed et viktig signal om vilje til god og forpliktende samhandling rundt utvikling av reisemålet og lokalsamfunnet fremover, med bærekraft og ansvarlighet som sentrale rettesnorer.

Mer informasjon finner du i pressemeldingen her.

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av