Pressemelding: Det russiske statseide selskapet Trust Arcticugol ekskluderes fra Svalbard Reiselivsråd

Pressemelding fra Svalbard Reiselivsråd og Visit Svalbard AS
Longyearbyen 12. oktober 2022

Med bakgrunn i Russlands invasjon av Ukraina, og de brudd på folkeretten og menneskerettigheter dette innebærer, har styret i Svalbard Reiselivsråd besluttet å ekskludere det russiske statseide selskapet Trust Arcticugol fra foreningen.

Vedtaket om å eksludere selskapet ble besluttet i et styremøte onsdag 12. oktober. Styret understreker at Trust Arcticugol er velkommen til å søke nytt medlemskap når omstendighetene tilsier det. Beslutningen betyr at det statseide selskapet med base i Barentsburg blant annet mister tilgang til felles planprosesser og egen synlighet på flatene til destinasjonsselskapet Visit Svalbard AS.

Onsdag 12. oktober ble det i tillegg avholdt ekstraordinær generalforsamling i destinasjonsselskapet Visit Svalbard AS. Her ble det besluttet å følge Reiselivsrådets henstilling om å «innstille kjøp av tjenester fra russiske statseide selskaper på Svalbard». Henstillingen skal gjøres gjeldende ved at alle produkter, reiser, tjenester eller andre tilbud med enhver form for tilknytning til russiske, statseide selskaper på Svalbard, fjernes fra Visit Svalbards plattformer. Det gjelder også tredjeparts tilbud som promoteres på disse plattformene.

Umulig å forholde seg passiv til krigføringen i Ukraina

Ronny Strømnes, styreleder i henholdsvis Svalbard Reiselivsråd og Visit Svalbard AS, mener det lokale reiselivet med dette har tatt et modig og svært viktig standpunkt.

- Vi vil fortelle omverden at Russlands invasjon av Ukraina ikke er noe vi passivt kan sitte og se på. Vi fordømmer brudd på internasjonal folkerett og menneskerettigheter, og eksklusjonen er et direkte resultat av krigføringen som blir begått av den russiske staten, sier Strømnes.

Han understreker at beslutningen er av moralsk karakter, og at den er ment å ramme det russiske regimet.

- Det er viktig for oss å understreke at vi ikke har noe ønske om å ramme befolkningen i Barentsburg. Men slik situasjonen er i dag, er det umulig for oss å samarbeide med representanter for Putin-regimet. Vi håper situasjonen en gang i fremtiden vil normalisere seg slik at samarbeidet kan gjenopptas, sier styreleder Strømnes.

For spørsmål kan styreleder Ronny Strømnes kontaktes på tlf. 950 00 300

Om Visit Svalbard og Svalbard Reiselivsråd

Destinasjonsselskapet Visit Svalbard AS er i sin helhet eid av Svalbard Reiselivsråd, som er en medlemsbasert organisasjon for reiselivsnæringen på Svalbard. Reiselivsrådet har pt 83 medlemmer, hovedsakelig innen reiselivs- og reiselivsrelaterte næringer i Longyearbyen.

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av