Signs of Svalbard


Velkommen til Longyearbyen!

Du har kanskje sett pilotskiltet – eller prøveskiltet – som er satt opp like ved Svalbard museum og Forskningsparken? Dette skiltet markerer starten på et nytt og spennende prosjekt i Longyearbyen.

Et banebrytende samarbeidsprosjekt

Visit Svalbard, Sysselmannen på Svalbard og Longyearbyen lokalstyre samarbeider om en strategisk og helhetlig skiltplan for Longyearbyen. De første skiltstasjonene kommer til å bli satt opp flere steder i og rundt sentrum av Longyearbyen i løpet av 2019 og videre i 2020. Vi håper skiltstasjonene skal gjøre det enda mer interessant og lærerikt å bevege seg rundt i Longyearbyen, og gi både besøkende og fastboende mulighet til å sette seg inn i spennende og relevante temaer om dagens og fortidens liv i Arktis.

I 2019 planlegges det inntil 7 skiltstasjoner som strekker seg fra Nybyen i sør til Sjøveien i nord. Skiltene skal informere både om nåtidens Longyearbyen, men også gi dypere innsikt i byens tidligere gruvesamfunn. Den spennende historien om Svalbards tilblivelse, geologi og fossiler vil du også kunne lese mer om på skiltene.
 

Best bevart villmark

Natur- og miljøinformasjon, og informasjon om hvordan man skal ferdes og vise hensyn til sårbare omgivelser vil ha en fremtredende plass på skiltene. På Svalbard har vi mål om å være verdens best bevarte villmark, så det stilles strenge krav til oss som både bor i, og besøker, Longyearbyen.

Nettsiden www.signsofsvalbard.no vil supplere de fysiske skiltene med tilleggsinformasjon. Det kan være utfordrende å stå ute og lese lenge på skilt, derfor vil du finne mye spennende på nettsiden vår om ikke så lenge!
 

Ambisjon og mål med skiltplanen

Skiltene i Longyearbyen skal formidle viktig informasjon, og speile byens særegne historie og karakter, men også by på en opplevelse. Derfor har vi jaktet på noe som kan fascinere, skape nysgjerrighet, sette ting i perspektiv og gi folk noe å undre seg over.
 

Designmal

Designmalen for skiltstasjonene bygger videre på de prinsipper og retningslinjer som er nedfelt i «Temaplan Ferdsel og opplevelser». Temaplanen er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom Visit Svalbard og Longyearbyen lokalstyre og skisserte opp blant annet behov for informasjon/skilting for å øke Longyearbyens attraksjonskraft.

Konstruksjonene i skiltplanen er bygget opp med et skalerbart modulsystem og basert på holdbare og relativt vedlikeholdsfrie materialer. Skiltstasjonene vil fremstå nøkterne, men samtidig være innbydende og friste til en nærmere kikk. Løsningene skal hensynta de klimatiske forholdene på Svalbard, være lette å vedlikeholde, samt kunne tilpasses både store og mindre installasjoner. De skal heller ikke gjøre unødig inngripen i natur eller ved kulturminner.

Designmalen er utformet av Tibe T reklamebyrå i samarbeid med LINK Arkitektur og Multiconsult i perioden 2018–2019.
 

Materialvalg – føringer

Ved utforming og ved valg av materialer har det vært fokus på å skape varige løsninger egnet for klimaet i Longyearbyen, tilpasset stedets bruk og ferdsel. Stabilitet, varighet, økonomi og vedlikehold har ligget til grunn for kravspesifikasjonene. Vi har valgt materialer som anerkjennes som solide og tidløse, og som passer godt inn i Longyearbyen.

Søylene i herdet to-lags glass vil i liten grad påvirkes av klimaet. Glasset vil beskytte tekst og bilder mot sand, frost og nysgjerrige menneskehender. Herdingen vil være av sterkeste kvalitet, og gjør søylene tilnærmet uknuselige. Glasset er transparent, og gir en myk overgang mellom omgivelser og informasjonen som gis.

Plattformene støpes i betong som tåler det røffe arktiske klimaet, har tyngde og vil holde seg i ro. Betong gir mulighet for spill og variasjon i overflaten med innstøpte fossiler, symboler og annen preging.

Hverken glass eller betong er spesielt kostnads- eller vedlikeholdskrevende materialer.
 

Belysning – for lesbarhet og atmosfære

Glassøylene vil bli belyst av lineære LED-armaturer med asymmetrisk lysspredning, montert i armaturhus av rustfritt stål. Dette er høykvalitetsarmaturer med lyskilder som har lang levetid. Lysfarge vil tilpasses det særegne lyset som er på Svalbard.
 

En pust i bakken

Tilbehør som benker og søppelbøtter utformes i tråd med det geometriske prinsippet i designmanualen. Materialer vil være betong og rustfritt stål, og for å gi en varmere sitteflate på benker benyttes ubehandlet eik.
 

Prosjektet er støttet av Svalbards miljøvernfond. 

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av