Signs of Svalbard


Nye informasjonsskilt i Longyearbyen!


Longyearbyen har fått nye informasjonsskilt langs byrunden. Dette skal markeres med en felles byvandring for fastboende og gjester, onsdag 17. februar 2021 kl. 18.00

Mer informasjon om byvandringen kan lastes ned her.
Pressemelding - Mer informasjon om prosjektet kan lastes ned her.

Visit Svalbard, Sysselmesteren på Svalbard og Longyearbyen lokalstyre har samarbeidet om å utvikle nye informasjonsskilt i Longyearbyen. Informasjonsskiltene skal tilby både besøkende og fastboende mer kunnskap om Longyearbyens natur- og kulturhistorie, Svalbards unike miljøregelverk, samt bynære opplevelser og attraksjoner.

Informasjonsskiltene er utviklet for at utforming, innhold og geografisk plassering skal ha en gjennomtenkt og helhetlig sammenheng. Informasjonsskiltene er strategisk plassert slik at de utgjør en kort, middels og lang byrunde, basert på de mest brukte ferdselsrutene – og det lokalbefolkninga kaller «byrunden».

Prosjektet har omfattet utvikling av til sammen syv større skiltstasjoner. Seks av disse er nå ferdigstilt, mens en ferdigstilles til våren (Krysset Nybyen/Huset). Informasjonsskiltene er strategisk plassert langs byrunden, fra Sjøveien i nord til Nybyen. 

Ny designhåndbok

I tillegg til informasjonsskiltene har prosjektet omfattet utvikling av en designhåndbok som skal være tilgjengelig for alle som ønsker å benytte seg av det samme designkonseptet. Dette skal gjøre det enklere og mer kostnadseffektivt for andre som ønsker å lage nye informasjonsskilt. Designhåndboken har også prinsippskisser for enklere skilttyper.

Designhåndboken er utformet av Tibe T reklamebyrå i samarbeid med LINK Arkitektur og Multiconsult. Denne vil ferdigstilles ila februar 2021.

Signs of Svalbard

I sammenheng med informasjonsskiltene er det også utviklet en nettside som skal gi supplerende informasjon om temaene som fremstilles. Gjennom bruk av mobiltelefonen og QR-koder henvises brukerne til nettsiden signofsvalbard.com.

Formålet med nettsiden er at den skal fungere som en portal for andre nettsider som gir mer detaljert og ikke minst oppdatert informasjon om ulike temaer, for eksempel tilbydere av ulike opplevelser og attraksjoner, aktuelle kulturarrangementer, historisk informasjon, geologi, naturinformasjon m.m.

Et banebrytende samarbeidsprosjekt

Prosjektet er finansiert gjennom statlige verdiskapningsmidler som er øremerket prosjekter som skal bidra til utvikling av attraksjoner for reiselivet, tilrettelegging og formidling av kulturminner, samt formidling av Svalbards unike miljøregelverk.

For å få utløst slike midler er det en rekke krav som må være oppfylt. Blant annet er det et vanlig vilkår at prosjektene skal være organisert gjennom samarbeid mellom offentlige myndigheter og private aktører. I tillegg er det ofte krav om at søkeren selv må bidra med egne midler og betydelig dugnadsinnsats.

Om designet

Designet er utviklet av Tibe T reklamebyrå og Link arkitektur. Skiltenes fysiske utforming og design er utviklet med tanke på å være minst mulig dominerende i sine omgivelser. Designet skal være nøkternt, tidløst og elegant. Utformingen skal samtidig skal det vekke nysgjerrigheten og invitere til å utforske innholdet nærmere.

Innholdet er utviklet i sammenheng med skiltenes plassering og siktlinjer i landskapet. I tillegg til å styrke kunnskapen om Longyearbyen, skal de også ha en oppdragende effekt på besøkendes ferdsel. På alle skiltene henvises dessuten besøkende til å benytte seg av organiserte turer for å få gode og trygge opplevelser.

Konstruksjonene er bygget opp med et skalerbart modulsystem og basert på holdbare og relativt vedlikeholdsfrie materialer. Skiltstasjonene vil fremstå nøkterne, men samtidig være innbydende og friste til en nærmere kikk. Løsningene skal hensynta de klimatiske forholdene på Svalbard, være lette å vedlikeholde, samt kunne tilpasses både store og mindre installasjoner. De skal heller ikke gjøre unødig inngripen i natur eller ved kulturminner.

Belysning – for lesbarhet og atmosfære

Glassøylene vil bli belyst av lineære LED-armaturer med asymmetrisk lysspredning, montert i armaturhus av rustfritt stål. Dette er høykvalitetsarmaturer med lyskilder som har lang levetid. Lysfarge vil tilpasses det særegne lyset som er på Svalbard.

En pust i bakken

Tilbehør som benker og søppelbøtter utformes i tråd med det geometriske prinsippet i designmanualen. Materialer vil være betong og rustfritt stål, og for å gi en varmere sitteflate på benker benyttes ubehandlet eik.

Om innholdet

Det har vært et viktig mål å styrke kunnskapen om kulturmiljøet i Longyearbyen, og den unike naturen og miljøregelverket på Svalbard, noe som har en fremtredende plass på skiltene. Informasjon skal gjøre det lettere å forstå hvordan man skal oppføres seg i naturen, men også hvordan man best mulig kan vise hensyn til Lokalbefolkningen.

Skiltene gir også informasjon om bynære opplevelsesmuligheter og attraksjoner. Besøkende anbefales å bruke organiserte turer med kvalifiserte guider for trygge og gode opplevelser. På skiltene blir man via QR-koder henvist til nettsiden www.signsofsvalbard.no for å få mer oppdatert og relevant informasjon om opplevelsesmuligheter.

Finansiering

Prosjektet har hatt et budsjett på 8 millioner kroner og er finansiert av tilskudd fra Svalbard miljøvernfond, Utenriksdepartementet og Riksantikvaren. I tillegg kommer egenkapital og en betydelig dugnadsinnsats fra samarbeidspartene, Longyearbyen lokalstyre, Sysselmesteren og Visit Svalbard. Svalbard Museum har bidratt med historisk innhold.

Vi takker alle bidragsyterne for tilskuddene, det har vært helt avgjørende for realisering av prosjektet.

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av