Svalbard er åpent for enkelte reisende fra land innen EØS-området og Schengen med tilstrekkelig lav smittespredning. Per nå har reisende fra øvrige land karanteneplikt ved innreise til Norge og Svalbard.

Sist oppdatert: 02.08.2021, kl. 08:20

Siste nytt

Regjeringen går til tredje trinn i gjenåpningsplanen fra søndag 20. juni kl. 12:00.
Følgende anbefalinger vil da gjelde for reiser i hele Norge:
- Innenlandsreiser kan gjennomføres.
- Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.
For mer informasjon, se regjeringens pressemelding her.

Smitteverntiltak for reiseaktivitet på Svalbard endres også fra søndag 20. juni kl. 12:00.
Fra da av vil det ikke lengre være krav om å fremvise negativt testsvar for SARS-CoV-2 før avreise til Svalbard for personer som kan dokumentere at de er beskyttet og kan fremvise koronasertifikat.
For mer informasjon om endringene vedrørende reiseaktivitet på Svalbard, se regjeringens pressemelding her.

Terskelverdiene for krav om innreisekarantene endres fra mandag 5. juli i Norge, da vil norske regler harmoniseres med europeiske anbefalinger.
Folk som kommer reisende fra et grønt land slipper innreisekarantene når de kommer til Norge allerede i dag. (18. juni)
Folk som bor i et grønt land og har oppholdt seg der i de siste ti dagene kan også fritt reise inn i Norge, uavhengig av statsborgerskap. Det blir imidlertid krav om registrering i innreiseregistreret og testing på grensen. (se linker lengre ned på denne siden)
For mer informasjon om endringer i innreiserestriksjonene som gjelder fra mandag 5. juli, se egen pressemelding på regjeringens nettsider her.
I pressemeldingen står det også at fra og med 24. juni kobler Norge seg til EUs løsning for koronasertifikat. 
Fra da av vil koronasertifikatet kunne brukes for reisende til Norge fra EU-/EØS-landene. De som kommer fra EU-/EØS-land og har et EU-koronasertifikat som kan verifiseres med QR-kode og viser at du er fullvaksinert eller har gjennomgått Covid-19 det siste halvåret, kan komme inn i Norge uavhengig av landets status. 
Danmark har sitt koronasertifikat klar til bruk. Allerede fra 19. juni kl. 12:00 vil det åpne opp for at personer som bor i Danmark kan slippe innreisekarantene i Norge hvis de er fullvaksinerte eller har gjennomgått Covid-19 de siste seks månedene.

Regjeringen innførte flere lettelser for beskyttede grupper 5. mai.
Følgende grupper blir heretter definert som "beskyttet" av regjeringen og får lettelser:
- Personer som er fullvaksinert
- Personer som har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter de fikk dosen. De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.
- Personer som har gjennomgått covid-19 sykdom de siste seks månedene.
Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. Men på reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.
For en full oversikt over lettelsene, se regjeringens pressemelding her

Det stilles krav om negativ koronatest før ankomst til Svalbard. Det kreves negativt prøvesvar på koronatest tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid. Hurtigtest er godkjent som test for reisende til Svalbard, se informasjon fra Sysselmannen på Svalbard her.
Testen må gjennomføres på fastlandet. Denne endringen iverksettes natt til fredag 29. januar.
For mer informasjon, se nettsidene til Regjeringen her.
Praktisk om testingen: Hurtigtesten kan tas på en teststasjon. De finnes blant annet på Oslo Lufthavn, i Oslo sentrum, og i Tromsø sentrum. Ta kontakt med ditt flyselskap hvis du har spørsmål om hvilken testdokumentasjon de behøver ved innsjekk før reiser til Svalbard. 
Barn under 12 år trenger ikke å testes før ankomst til Svalbard, jf. Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbrudd §9a første avsnitt, tredje punktum. Forskriften kan leses her

Testplikt for innreisende til Norge ble innført 2. januar, se FHI sine sider for info om testplikten her.

Regjeringen innførte registreringsplikt 21. desember for alle som kommer til Norge for å bedre smittekontrollen, se pressemelding fra Regjeringen for mer informasjon om registreringsplikten her.

Per dags dato er det ikke en egen innreisekarantene på Svalbard for tilreisende fra det norske fastlandet, og heller ikke noen karantene ved innreise til fastlandet fra Svalbard. Med tilreisende fra fastlandet menes da personer som er fastboende i Norge og som reiser til Svalbard fra fastlandet, samt tilreisende fra utenfor Norge som før avreise til Svalbard har gjennomført sin evt. pålagte innreisekarantene på fastlandet.
Reisende som må gå i karantene i løpet av sitt opphold på Svalbard fordi de f.eks. har vært i nærkontakt med en person smittet av Covid-19 må gjennomføre karantenen sin på sitt hotell/oppholdssted på Svalbard. De kommunale ordningene for karantenehotell gjelder ikke på Svalbard, og reisende må derfor betale selv for sitt utvidede hotellopphold frem til karanteneperioden er over.

Info om Covid-19 og reiser til Svalbard finner du på Sysselmannen sine sider her.

Turister som har karanteneplikt ved innreise til Norge må gjennomføre karantenen sin på fastlandet før de reiser videre til Svalbard.
For mer informasjon les her.

Norge og Svalbard er åpent for reisende fra flere land innen EØS-området og Schengen med tilstrekkelig lav smittespredning.
Se full oppdatert oversikt over hvilke land dette gjelder på FHI sine nettsider her.
Kartet under viser områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 2. august 2021.

 
Kilde: FHI

Turistinformasjonen er nå åpen:

Turistinformasjonen i Longyearbyen er åpen fra mandag til søndag hver uke fra kl. 10-17.
I ukedagene er telefonen åpen fra kl. 9-16, og på helgedager fra kl. 10-16.
Vi er fortsatt tilgjengelig på digital chat via vår Facebook (https://www.facebook.com/svalbard.norway/) og via e-post: info@visitsvalbard.com

Reiseinformasjon

Det går flere flyvninger i uken til Svalbard fra fastlandet med både SAS og Norwegian som gjennomføres med smittverntiltak ombord.
På Svalbard kan du delta på turer og aktiviteter med lokale aktivitetsleverandører som følger strenge smitteverntiltak.

Generell informasjon:

Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus eller COVID-19) finner du på Folkehelseinstituttets nettsted. Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Dersom du er i Longyearbyen og ikke får tak i fastlegen din, ring legevakt i Longyearbyen: +47 79 02 42 00. Du skal kun ringe legevakten når du har behov for akutt helsehjelp.

Du kan også finne informasjon på nettstedene til Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og Verdens helseorganisasjon (WHO):
European Centre for Disease Prevention and Control
World Health Organization

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av