Svalbard er åpent for enkelte reisende fra land innen EØS-området og Schengen med tilstrekkelig lav smittespredning. Per nå har reisende fra øvrige land karanteneplikt ved innreise til Norge og Svalbard.

Sist oppdatert: 22.04.2021, kl. 08:41

Siste nytt

Regjeringen starter på første trinn i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. 
Fra og med 16. april anbefaler Regjeringen bl.a.:
- At man skal holde 1 meter avstand til andre personer
- At man skal unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
Se pressemeldingen på Regjeringens nettsider for mer info ved å klikke her.

Det stilles krav om negativ koronatest før ankomst til Svalbard. Det kreves negativt prøvesvar på koronatest tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid. Hurtigtest er godkjent som test for reisende til Svalbard, se informasjon fra Sysselmannen på Svalbard her.
Testen må gjennomføres på fastlandet. Denne endringen iverksettes natt til fredag 29. januar.
For mer informasjon, se nettsidene til Regjeringen her.
Praktisk om testingen: Hurtigtesten kan tas på en teststasjon. De finnes blant annet på Oslo Lufthavn, i Oslo sentrum, og i Tromsø sentrum. Ta kontakt med ditt flyselskap hvis du har spørsmål om hvilken testdokumentasjon de behøver ved innsjekk før reiser til Svalbard. 

Regjeringen varslet 27. januar innstramminger av innreisereglene til Norge. Disse trer i kraft ved midnatt, natt til fredag 29. januar. De innstrammede innreisereglene gjør at bl.a. disse følgende gruppene ikke lengre får adgang til å reise reise inn i Norge: (se Regjeringens pressemelding for den fullstendige listen)
- Utlendinger bosatt i EØS-området og EØS-borgere bosatt i tredjeland (med mindre de er omfattet av unntak som også gjelder tredjelandsborgere)
- Familiemedlemmer som ikke er nærmeste familie, både for EØS-borgere og andre. Det vil si at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk.
- Utlendinger fra land utenfor EØS som gis oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, herunder sesongarbeid, og som student.
- Utlendinger som skal arbeide med film- eller serieproduksjon eller som forsker som er unntatt krav om oppholdstillatelse.
Det gjøres fremdeles unntak for noen grupper. Se Regjeringens pressemelding for den fullstendige listen over disse.
Se pressemeldingen som kom fra Regjeringen 27. januar for mer informasjon her

Testplikt for innreisende til Norge ble innført 2. januar, se FHI sine sider for info om testplikten her.

Regjeringen innførte registreringsplikt 21. desember for alle som kommer til Norge for å bedre smittekontrollen, se pressemelding fra Regjeringen for mer informasjon om registreringsplikten her.

Per dags dato er det ikke en egen innreisekarantene på Svalbard for tilreisende fra det norske fastlandet, og heller ikke noen karantene ved innreise til fastlandet fra Svalbard. Med tilreisende fra fastlandet menes da personer som er fastboende i Norge og som reiser til Svalbard fra fastlandet, samt tilreisende fra utenfor Norge som før avreise til Svalbard har gjennomført sin evt. pålagte innreisekarantene på fastlandet.
Reisende som må gå i karantene i løpet av sitt opphold på Svalbard fordi de f.eks. har vært i nærkontakt med en person smittet av Covid-19 må gjennomføre karantenen sin på sitt hotell/oppholdssted på Svalbard. De kommunale ordningene for karantenehotell gjelder ikke på Svalbard, og reisende må derfor betale selv for sitt utvidede hotellopphold frem til karanteneperioden er over.

Info om Covid-19 og reiser til Svalbard finner du på Sysselmannen sine sider her.

Turister som har karanteneplikt ved innreise til Norge må gjennomføre karantenen sin på fastlandet før de reiser videre til Svalbard.
For mer informasjon les her.

Norge og Svalbard er åpent for reisende fra flere land innen EØS-området og Schengen med tilstrekkelig lav smittespredning.
Se full oppdatert oversikt over hvilke land dette gjelder på FHI sine nettsider her.
Kartet under viser områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 19. april 2021.

 
Kilde: FHI

Turistinformasjonen er nå åpen:

Turistinformasjonen i Longyearbyen er åpen fra mandag til fredag hver uke fra kl. 12-16.
I ukedagene er telefonen åpen fra kl. 9.
Vi er fortsatt tilgjengelig på digital chat via vår Facebook (https://www.facebook.com/svalbard.norway/) og via e-post: info@visitsvalbard.com

Reiseinformasjon

Det går flere flyvninger i uken til Svalbard fra fastlandet med både SAS og Norwegian som gjennomføres med smittverntiltak ombord.
På Svalbard kan du delta på turer og aktiviteter med lokale aktivitetsleverandører som følger strenge smitteverntiltak.

Generell informasjon:

Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus eller COVID-19) finner du på Folkehelseinstituttets nettsted. Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Dersom du er i Longyearbyen og ikke får tak i fastlegen din, ring legevakt i Longyearbyen: +47 79 02 42 00. Du skal kun ringe legevakten når du har behov for akutt helsehjelp.

Du kan også finne informasjon på nettstedene til Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og Verdens helseorganisasjon (WHO):
European Centre for Disease Prevention and Control
World Health Organization

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av