Friske Fraspark

Friske Fraspark

Reiselivskonferansen arrangeres 27.-29. november i Longyearbyen

Friske fraspark

Reiselivskonferansen Friske fraspark arrangeres 27. - 29. november i Longyearbyen. Fokus: Turisme, næringsutvikling, miljø og sikkerhet.

Sammen med Longyearbyen lokalstyre, Svalbard Næringsforening, UNIS og AECO ønsker Visit Svalbard å invitere til aktuell, vital og attraktiv reiselivskonferanse i november. Programmet skal favne tema og problemstillinger på reiselivsplakaten høsten 2018. Dette blir en møteplass for kunnskapsdeling, innsikt og kompetanse – som er svært viktige byggesteiner i en miljøvennlig og fremtidsrettet reisemålsutvikling.

I 2016 ble Friske fraspark arrangert for første gang, og evalueringen viste at det i løpet av 2 år igjen ville være behov for en slik felles møteplass. I 2016 ble Stortingsmelding nr 32 (2015-2016) om Svalbard sluppet, og omgivelsene og utfordringsbildet så kanskje noe annerledes ut. Hva har skjedd siden da, og hvordan byr mulighetene seg fram for oss jobber med bærekraftig utvikling av næringsliv og reiseliv? Kan vi fortsatt sparke friskt i fra eller blir det et slapt sidespark? 

Friske fraspark skal være med på å definere diskusjonen, og konferansen legger opp til bred deltakelse fra reiselivsnæring, politikere, forvaltning, forskning, organisasjoner og andre med interesse for reiselivsutvikling og miljøtema. Foredragsholdere skal velges slik at programmet oppleves som relevant
for mange aktører som har «en aksje» i Svalbardspørsmål knyttet til nærings- og reiseliv – og konferansen skal være innovativ i både innhold og fasong. Ambisjonen er at problemstillingene vi setter på agendaen her oppe, skal være aktuelle og interessante for andre reisemål også. 

Friske fraspark er et miljøgodkjent arrangement.

Viktig informasjon finnes under
 

Spørsmål om Friske fraspark sendes trine@visitsvalbard.com .

Vi takker våre sponsorer! Friske fraspark er sponset av

            

         

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av