Svalbard guide training course

Svalbard guide training course

Information for future guides

Svalbard Guide Opplæringen

På grunn av den pågående pandemien ble dessverre SGO ikke arrangert i uke 7-2021. Neste vinterkurs forventes arrangert i uke 7-2022.

Modul 1 (basiskurs)
Modul 2 (førstehjelp)
Modul 2 (isbjørnsikkerhet)
Modul 3 (feltkurs, 2 netter i telt) - søknadsfrist mandag 02. august 2021 for sommerfeltkurset som avholdes 17. - 19. august.

Svalbard Guide Opplæringen (SGO) skal være en introduksjon til guideyrket på Svalbard. Opplæringen skal imøtekomme de grunnleggende krav Svalbardnaturen, reiselivet og myndighetene stiller i forhold til Svalbard guidens allmenne kunnskap om øygruppen, kompetanse på feltsikkerhet og forståelse for miljø- og kulturverdier.

Svalbard guider spiller en viktig rolle for forvaltningen av natur- og kulturminner på Svalbard fordi de har kjennskap til geologi, natur, kulturminner og regelverk, og kan lede turister i organiserte grupper i henhold til retningslinjer for turistferdsel. I det evigvarende arbeidet med å oppnå bærekraftig turisme på øygruppen spiller SGO en helt sentral rolle.

Svalbard Guide Opplæringen eies av Svalbard Reiselivsråd og kurset administreres av destinasjonsselskapet Visit Svalbard AS.

FORMÅL
Svalbard Guide Opplæringen har disse målsetningene:

 1. Sikkerhet - Forebygge skader og ulykker ved ferdsel og opphold i svalbardnaturen. SGO, autoriseringen og retningslinjene skal være en sikkerhetsstandard for reiselivet på Svalbard.
 2. Ivareta Svalbards unike naturmiljø, kulturminner og kulturhistorie a) Gjennom prinsippene for sporløs ferdsel på den enkelte tur.   b) Gjennom formidling av kunnskap og holdninger til naturmiljøet og kulturminner på Svalbard. Slik vil Svalbard guiden bidra til at turistene ser verdien i å ta vare på naturmiljø og kulturminner.
 3. Kvalitet i reiselivet på Svalbard. Svalbard guiden skal gi gjestene meningsfulle opplevelser og skape læring i naturen.
 4. Statusheving av yrket som Svalbard guide.

ORGANISERING
Forelesningene på alle modulene foregår primært på engelsk, men noe av opplæringen (selvstudium og forelesninger) kan også foregå på norsk. Opplæringen baserer seg på et webbasert selvstudium etterfulgt av 6-7 dager med i hovedsak praktiske øvelser relatert til guiderollen på Svalbard. For å delta på den praktiske delen av utdanningen må man bestå prøven etter selvstudiet. SGO vil sammen med praksis kunne føre frem til autorisering som svalbardguide på ulike nivå.

SGO er modulbasert, der man må gjennomføre forutgående moduler før neste nivå kan påbegynnes. Merk at basiskurset er velegnet også for alle som har kundekontakt men som ikke skal jobbe spesifikt som guide, eksempelvis i ulike serviceyrker.

Oppbygningen av Svalbard Guide Opplæringen:
- Modul 1: Basiskurs, 2 dager
   -  Pris for medlemmer av Visit Svalbard: 1350 NOK
   -  Pris for ikke-medlemmer: 2000 NOK
- Modul 2: Sikkerhetskurs, 2 dager - nytt fra 2020
   -  Pris for medlemmer av Visit Svalbard: 1650 NOK
   -  Pris for ikke-medlemmer: 2700 NOK
- Modul 3: Feltkurs over 3 dager (separate sommer- og vinterfeltkurs)
   -  Pris for medlemmer av Visit Svalbard: 4300 NOK
   -  Pris for ikke-medlemmer: 6200 NOK

For ytterligere informasjon kontakt Visit Svalbard på 79 02 55 50 / info@visitsvalbard.com

Svalbard

Inspirasjon

 1. SGO - Kursplan og Dagsplan
  Her finner du kursplan og dagsplan for Svalbard Guide opplæringen
 2. SGO - Selvstudium
  SELVSTUDIUMET er en forberedelse til selve kurset og som alle deltagere må gjennomføre
 3. SGO - Skjema for påmelding og autorisasjon
  Her finner du SKJEMA for påmelding og for autorisasjon til Svalbard Guide Opplæringen
Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av