SvalbardGuideOpplæringen

SvalbardGuideOpplæringen

Informasjon for fremtidige Svalbard guider

SvalbardGuideOpplæringen

Neste vinterfeltkurs i SGO avholdes i uke 7, februar 2024
Søknadsfrist: 14. januar

Modul 1 (basiskurs) - 12. - 13. februar
Modul 2 (førstehjelp og isbjørnsikkerhet) - 14. - 15. februar
Modul 3 (feltkurs, 3 netter i felt) - 16. - 19. februar

Neste sommerfeltkurs i SGO avholdes i uke 24 + 25, juni 2024
Søknadsfrist: 6. mai

Modul 1 (basiskurs) - 10. - 11. juni
Modul 2 (førstehjelp og isbjørnsikkerhet) - 12. - 13. juni
Modul 3 (feltkurs, 2 netter i felt) - 19. - 21. juni

SvalbardGuideOpplæringen (SGO) skal være en introduksjon til guideyrket på Svalbard. Opplæringen skal imøtekomme de grunnleggende krav Svalbardnaturen, reiselivet og myndighetene stiller i forhold til Svalbard guidens allmenne kunnskap om øygruppen, kompetanse på feltsikkerhet og forståelse for miljø- og kulturverdier.

Svalbard guider spiller en viktig rolle for forvaltningen av natur- og kulturminner på Svalbard fordi de har kjennskap til geologi, natur, kulturminner og regelverk, og kan lede turister i organiserte grupper i henhold til retningslinjer for turistferdsel. I det evigvarende arbeidet med å oppnå bærekraftig turisme på øygruppen spiller SGO en helt sentral rolle.

SvalbardGuideOpplæringen eies av Svalbard Reiselivsråd og kurset administreres av destinasjonsselskapet Visit Svalbard AS.

FORMÅL
SvalbardGuideOpplæringen har disse målsetningene:

 1. Sikkerhet - Forebygge skader og ulykker ved ferdsel og opphold i svalbardnaturen. SGO, autoriseringen og retningslinjene skal være en sikkerhetsstandard for reiselivet på Svalbard.
 2. Ivareta Svalbards unike naturmiljø, kulturminner og kulturhistorie a) Gjennom prinsippene for sporløs ferdsel på den enkelte tur.   b) Gjennom formidling av kunnskap og holdninger til naturmiljøet og kulturminner på Svalbard. Slik vil Svalbard guiden bidra til at turistene ser verdien i å ta vare på naturmiljø og kulturminner.
 3. Kvalitet i reiselivet på Svalbard. Svalbard guiden skal gi gjestene meningsfulle opplevelser og skape læring i naturen.
 4. Statusheving av yrket som Svalbard guide.

ORGANISERING
Forelesningene på alle modulene foregår primært på engelsk, men noe av opplæringen (selvstudium og forelesninger) kan også foregå på norsk. Opplæringen baserer seg på et webbasert selvstudium etterfulgt av 6-7 dager med i hovedsak praktiske øvelser relatert til guiderollen på Svalbard. For å delta på den praktiske delen av utdanningen må man bestå prøven etter selvstudiet. SGO vil sammen med praksis kunne føre frem til autorisering som svalbardguide på ulike nivå.

SGO er modulbasert, der man må gjennomføre forutgående moduler før neste nivå kan påbegynnes. Merk at basiskurset er velegnet også for alle som har kundekontakt men som ikke skal jobbe spesifikt som guide, eksempelvis i ulike serviceyrker.

Oppbygningen av SvalbardGuideOpplæringen:
- Modul 1: Basiskurs, 2 dager
   -  Pris for medlemmer av Visit Svalbard: 1600 NOK
   -  Pris for ikke-medlemmer: 2400 NOK
- Modul 2: Sikkerhetskurs, 2 dager
   -  Pris for medlemmer av Visit Svalbard: 2600 NOK
   -  Pris for ikke-medlemmer: 3900 NOK
- Modul 3: Feltkurs over 3 eller 4 dager (separate sommer- og vinterfeltkurs)
   -  Pris for medlemmer av Visit Svalbard: 4700 NOK
   -  Pris for ikke-medlemmer: 7300 NOK

For ytterligere informasjon kontakt Visit Svalbard på 79 02 55 50 / info@visitsvalbard.com

Svalbard

Inspirasjon

 1. SGO - Kursplan og Dagsplan
  Her finner du kursplan og dagsplan for SvalbardGuideOpplæringen
 2. SGO - Selvstudium
  SELVSTUDIUMET er en forberedelse til selve kurset og som alle deltagere må gjennomføre
 3. SGO - Skjema for påmelding og autorisasjon
  Her finner du SKJEMA for påmelding og for autorisasjon til SvalbardGuideOpplæringen
Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av