SGO - Selvstudium

Selvstudiumet er en forberedelse til selve kurset og som alle deltagere må gjennomføre. En skriftlig test vil bli gjennomført på kursets første dag, der man må vise at man innehar et minimum av forhåndskunnskaper. NB: merk at kursspråket er engelsk, derfor er alle tekstene i selvstudiet på engelsk. Selvstudiet er likt for kursene sommer og vinter, og avsluttes med en 45 minutters skriftlig prøve første kursdag. Denne må bestås for at man skal få gjennomføre modul 1-3.

The history of Svalbard
- The history of Svalbard (13 pages)

Geology, nature, climate
- Geology, nature, climate (11 pages)

Flora and fauna
- Flora and fauna (12 pages)

Administration of Svalbard
- Administration of Svalbard (2 pages)

Sustainable tourism
- Sustainable tourism (5 pages)
- Internal guidelines for tour operators in Svalbard (13 pages)

 

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av