SGO - Selvstudium

Selvstudiumet er en forberedelse til selve kurset og som alle deltagere må gjennomføre. De fleste tekstene er på norsk, noen på engelsk (på de fleste sidene kan man alternere mellom språkene). En skriftlig test vil bli gjennomført på kursets første dag, der man må vise at man innehar et minimum av forhåndskunnskaper. NB: merk at kursspråket fra 2016 er engelsk; ergo kan det lønne seg å lese selvstudiet på engelsk!
Selvstudiumet er likt for kursene sommer og vinter, og avsluttes med en 45 minutters skriftlig prøve første kursdag. Denne må bestås for at man skal få gjennomføre modul 1-3.

Kursmateriellet for selvstudiumet:

Svalbards historie
- Generelt
- Isfjordens historie og kulturminner
- Longyearbyen
- Barentsburg
- Pyramiden
- Kongsfjorden
- Ny-Ålesund

Geologi, naturforhold, klima
- Geologisk utvikling på Svalbard
- Geologien i Isfjorden
- Isbreer på Svalbard 
- Polarinstituttet: klima på Svalbard
- Været på Svalbard
- Snøskred basis
- Sjøis
- Sjøis og sikkerhet
- Ferdsel på sjøis
- Verneområder på Svalbard, se også Cruisehåndbok for Svalbard for ytterligere informasjon

Flora og fauna
- Dyreliv på Svalbard
- Om isbjørnen
- Svalbards planteliv
- Svalbards flora

Administrasjon av Svalbard og bosetningene
- Longyearbyen lokalstyre
- Sysselmesteren på Svalbard
- Om bosetningene på Svalbard (SSB)
Dette er Svalbard (SSB)
- Fakta om Svalbard (SSB)

Sikkerhet i felt (UNIS)
- Risiko-scenarier sommer 
- Risiko-scenarier vinter

Bærekraftig reiseliv
- Svalbardvettreglene
- Interne retningslinjer for organisert ferdsel for medlemmer av Reiselivsrådet
- Longyearbyen - et bærekraftig reisemål

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av