Siste nytt

Siste nytt

Januar 2019

Siste nytt fra Visit Svalbard januar 2019


Reiselivssjefens hilsen


Jeg har nå tatt over etter en svært flink og hardt arbeidende reiselivssjef. Han har, sammen med et kompetent og selvstendig team, oppnådd fine resultater etter 6 år på Svalbard. Det er med stor ydmykhet og respekt jeg tar over stafettpinnen. Målet er, i løpet av en innkjøringsperiode, å videreføre det gode arbeidet og etter hvert være med på å kvalitetssikre og spisse satsingen ytterligere, for å sikre helårsdrift og fortsatt bærekraftig utvikling. Jeg har så vidt begynt å teste ut en utrolig rikholdig og i verdensklasse «adventure» og opplevelsesmeny, og det tok meg ikke lang tid å bli bitt av «polarbasillen» selv i -30 grader.

Reiselivet på Svalbard har hatt en flott utvikling med godt samspill mellom reiselivsbedriftene, befolkningen, lokalstyret, sysselmannsembetet og sentrale myndigheter. Dette gode samarbeidet ser jeg frem til å bli en del av. Visit Svalbard har fått til mye med svært begrensete ressurser. Reiselivsnæringen drar lasset med medlemskontingent og provisjon på felles distribusjon og booking gjennom gode nye nettsider.

Visit Svalbard har gjennom store prosjekter tatt på seg et arbeid, i gråsonen mellom det offentlige og private, for å tilrettelegge bedre for tilreisende, turister og lokalbefolkningen. Vi må framover skape gode samarbeidsavtaler, driftsformer og finansiering hvor det forventes at det offentlige matcher reiselivsnæringens bidrag med 50 %. Dette vil kunne sikre forutsigbare arbeidsplasser og en stabil aktør, som kvalitetssikrer reiselivsbedriftene, markedsfører og selger produkter og tjenester og dessuten forvalter og ivaretar infrastrukturen i reiselivsnæringen på Svalbard. Dette må prioriteres om Svalbard og Longyearbyen fremdeles skal oppleves som en destinasjon som tåler å ta imot og ta hånd om både gjester og lokalbefolkning på en bærekraftig måte. Masterplanen er et godt verktøy og har blitt fulgt opp til punkt og prikke de siste årene. En god del finansiering må på plass for å gjennomføre planene. Jeg tror vi sammen skal kunne finne gode løsninger på dette.

Det er gledelig at de første skiltene er finansiert og kommer på plass til sesongen. Vi mangler tilstrekkelige toalettfasiliteter, og det bekymrer meg. I havnen bygges imidlertid nytt toalettanlegg og stort flott mottakssenter for cruisegjestene. Veldig flott tiltak.

Sesongen 2018 er over og statistikken viser en svak økning i ferie og fritidsmarkedet og en nedgang i kurs- og konferansemarkedet. For 2019 melder cruiseansvarlig, som nå er blitt en del av Visit Svalbard, om en liten nedgang i antall anløp i forhold til i fjor på «de store hvite», ekspedisjonscruise har vært i vekst de siste årene, vi har enda ikke tall på antall anløp for 2018. Noen markeder peker seg ut med stor vekst som Kina og Sverige, Danmark, Finland og det sørlige Europa.

Inntrykket jeg har fått gjennom media er at presset på Svalbard er stort - noe som sikkert kan stemme på noen områder. Men leser en statistikken fra de siste par årene sier den noe annet. Fremdeles er det stort sett ledige senger gjennom hele sesongen er jeg blitt fortalt. Og i mørketiden har vi et stort potensiale for å skape en ny sesong. Ikke lavsesong, men ny sesong!  Det bygges flere senger og jeg må si jeg er imponert over kvaliteten på mat og overnatting.

At Longyearbyen har internasjonal høy standard på mat og drikke kan helt klart gjøres mer kjent! Det overrasket og gledet meg stort. Jeg ser frem til å bli kjent med hele reiselivet og etter hvert treffe alle de interessante og kjekke folka som bor her.

Per Gunnar

7,5 % økning i ankomne gjester i 2018
 

Jarle RøsslandVi er så vidt passert nyttår og overnattingstallene for Longyearbyen 2018 er klare. Det er gledelig å se også i 2018 at veksten kommer i mørketiden, noe som understreker at vår innsats på produktutvikling og markedsføring av Nordlysvinteren bærer frukter.

I 2018 økte Longyearbyens hotellkapasitet med 35 rom til totalt 457 rom, da Svalbard Hotell | The Vault åpnet i februar. Det betyr at byen har 951 kommersielle senger til disposisjon ved utløpet av 2018. I årets to siste måneder har imidlertid Radisson Blu Polar Hotell vært delvis stengt pga. oppussing, og Coal Miners’ Cabins har holdt vinterstengt.

2018-tallene fra Longyearbyens overnattingsbedrifter viser 156 241 registrerte gjestedøgn, dette er en økning på 7,5% fra 2017. Ankomne gjester har i samme periode økt med 7,7% og viser 72 544. Når vi legger til 45 927 oversjøiske cruisepassasjerer og ca. 17 000 ekspedisjonscruisepassasjerer får vi det totale antall besøkende til Longyearbyen i 2018 på ca. 135 500.

Tall fra AirBnb er ikke med i denne statistikken, men basert på fjorårets gjesteundersøkelse estimerer vi at AirbnB står for ca. 15% av sengekapasiteten i Longyearbyen. Ergo så må vi anta at tallet på ankomne gjester egentlig er noe høyere.

Norske gjester står for vel 57% (90 288) av gjestedøgnene i Longyearbyen. Dette er en nedgang på 3%-poeng fra fjoråret. Den største utenlandske nasjonen var Sverige med 9 361 registrerte gjestedøgn, deretter følger Tyskland (7 033), Storbritannia (6 570), Frankrike (5 635) og USA (4 544). Dette viser at vår satsing på nordiske og vest-Europeiske markeder gir resultater. Det bør også nevnes at Kina er markedet med høyest økning, med 58 % fra 2017 til 2018.

Statistikken er basert på månedlige tall fra Longyearbyens hoteller, gjestehus og camping. Se den fullstendige statistikken her. 

Økningen de siste fire årene har ligget på et moderat nivå, med et gjennomsnitt på 7,2%.

Noen nøkkeltall fra Visit Svalbards digitale kanaler


Benjamin HardmanSvalbards offisielle reiseportal, Visitsvalbard.com, viste seg å gjøre stor suksess i fjor. Vi økte aktivitetssalget fra året før med over 28%, og vi hadde over 2 millioner sidevisninger på nettsiden. Gjennomsnittspris per kjøp er ca. 3000 kr. Foreløpig viser tallene for januar 2019 en økning i antall brukere på over 60%. Det er flest nordmenn som besøker siden vår, deretter amerikanere, briter, italienere, franskmenn og spanjoler. Den mest besøkte siden er naturligvis forsiden, deretter bookingmotoren, siden for båtturer, overnatting og reiseinformasjon.

Følgerskaren i sosiale medier øker også raskt. Facebook er nå oppe i 51000, mens instagram har nådd ca. 34 000. Vi oppfordrer alle til  fortsette å produsere godt Svalbard-innhold i egne kanaler. Husk å tagge deres egne bilder med #visitsvalbard slik at vi kan snappe opp og dele videre.

Visit Svalbards digitale byrå, Semway, kommer til Longyearbyen i uke 8. Det vil da bli holdt et kurs i «Hvordan skrive gode tekster til nett» den 21.2. Med små triks kan man lett øke digital synlighet.

Vi kommer tilbake til tidspunkt for kurset.

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av