Workshop Optimal Balanse 2019

Velkommen til diskusjon om optimal balanse i reiselivet, 11.-13. september 2019, i Longyearbyen
 

Reiselivet er i utvikling, og vil i fremtiden være en av hovednæringene på Svalbard. For å sikre en bærekraftig utvikling må vi ha innsikt i den optimale balansen mellom effekter og fordeler innen relevante områder som miljø, beredskap, sikkerhet, økonomi samt kulturelle og sosiale aspekt.

AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators), NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) og Visit Svalbard ønsker å til invitere deltakelse på workshopen «Optimal balanse i reiselivet» i Longyearbyen 11.–13. september 2019.

Turisme har mange positive effekter for verdiskapning og lokalsamfunn, men vi må også være oppmerksom på konsekvensene reiseliv har for miljø, lokalsamfunn og beredskapen.

Aktuelle tema på workshopen er bl.a. bærekraftig samfunns- og reisemålsutvikling, sikkerhet og reiselivsinfrastruktur og vi vil se nærmere på:

- Hvilken forskning som er tilgjengelig innen relevante fagfelt
- Identifisere sentrale kunnskapsbehov
- Sammenstille behovene, og oppmuntre forskerne til å frembringe kunnskap, og samtidig inspirere virkemiddelapparatet til å prioritere støtte til prosjekt som vil bidra til kunnskapsbasert forvaltning og reiselivsutvikling

Workshopen vil legge til rette for diskusjonen, og vi ønsker deltakere fra reiselivsnæringen, politikere, forvaltning, forskning og andre med en interesse i reiselivsutvikling.

Hold av datoene, vi kommer tilbake med informasjon om program. Påmelding kan gjøres her: https://www.aeco.no/events/optimal-balance/

Mer info om workshopen finner du i informasjonsartikkelen her.

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av