Pressemelding fra Visit Svalbard: Regjeringen vil ha sertifiserte guider på Svalbard

14.01.2020

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Minister for Svalbard og samfunnssikkerhet Ingvil Smines Tybring-Gjedde fortalte til pressen på mandag at de vil stille strengere krav til reiselivsnæringen på Svalbard. For å sikre økt kvalitet på tilbudene heller enn flere turister, vil regjeringen nå vurdere å innføre krav om sertifisering av guider.

-Dette er svært gode nyheter, og en regulering vi ønsker hjertelig velkommen, sier styreleder i Visit Svalbard, Ronny Strømnes.

-Krav om sertifisering av guider er noe Visit Svalbard og den lokalt forankrete reiselivsnæringen i Longyearbyen har jobbet for i flere år. Det er et viktig steg i retning av en mer bærekraftig reisemålsutvikling, sier han.

Ifølge Strømnes vil et krav om sertifisering av guider ha mange positive ringvirkninger.

-Blant annet vil det bidra til å begrense et stadig økende uorganisert, og noen ganger useriøst, reiseliv som vi har sett de siste årene. Det vil dessuten anerkjenne guideyrket, noe som igjen vil være med på å sikre tryggere rammer for både guiden, arbeidsgivere og gjesten.

Reguleringen vil ikke minst øke kvaliteten på reiselivsproduktene som leveres på Svalbard, da et krav om sertifisering vil sikre at guider som tar med turister ut i den sårbare svalbardnaturen har tilstrekkelig kompetanse om miljø og sikkerhet i felt. Den vil også sikre at mer av den økonomiske verdiskapningen forblir lokalt, hos lokale aktører.

Mange guider allerede sertifisert

Ronny Strømnes kan fortelle at det hos medlemsbedriftene i Visit Svalbard allerede finnes mange guider som har sertifiseringene i orden, og at flere og flere ønsker å bli sertifisert.

Visit Svalbard er ansvarlig for Svalbard Guide Opplæringen, et opplærings- og sertifiseringsprogram som gjennomføres hvert halvår. De siste årene har kurset hatt ventelister med fremtidige svalbardguider, som ønsker å være med.

-Hvordan myndighetene skal ta de foreslåtte reguleringene videre og ut i praksis gjenstår å se, men det er viktig at reiselivsnæringen blir involvert i dette arbeidet fra start til slutt, understreker Strømnes.

Her kan du lese regjeringens pressemelding
Her kan du lese mer om Svalbard Guide Opplæringen
Her kan du lese mer om Visit Svalbard

Kontaktinformasjon

Ronny Strømnes, styreleder i Visit Svalbard
Tlf: +47 95 00 03 00

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av