Pressemelding: Visit Svalbard med klimakutt på agendaen

Longyearbyen 13. november 2023

Reiselivet må gå fra å være en del av problemet til å bli en del av løsningen, sier Visit Svalbard, som nå iverksetter banebrytende tiltak for å redusere bransjens CO2-utslipp.

– For å si det enkelt; vi må alle gjøre det vi kan, på hvert vårt felt, for å kutte klimautslipp. Klimakrisen krever storstilt mobilisering og omstilling i alle bransjer. Inkludert i reiselivet, sier Trine Krystad, nestleder i Visit Svalbard.

Hun forteller at destinasjonsselskapet går i gang med et større omstillingsprosjekt sammen med medlemsbedrifter, partnere og gjester. Prosjektet handler om å iverksette nye tiltak som skal føre til konkrete kutt i reiselivets utslipp.

– Vi vet at reiselivet er en del av miljøutfordringen, og nå må vi bli en del av løsningen. Dette er et seriøst og modig ansvar vi er klare for å ta, sier Krystad. Hun legger til at reiselivsbransjen blir en viktig klimaløser i fremtiden, dersom det jobbes strategisk og riktig.

For det er et alvorlig bakteppe som motiverer Visit Svalbard og det lokale reiselivet til å ta ytterligere klimagrep.  

I Arktis kjennes klimaendringene tettere på kroppen enn noe annet sted. Her skjer den globale oppvarmingen dobbelt så raskt som gjennomsnittet, noe som har stor påvirkning på natur, dyr og folk.

Lokalsamfunnet i Longyearbyen opplever stadig kortere og mer ustabile vintersesonger. De globale klimaendringene, med mye vær og økte temperaturer, påvirker utvilsomt også gjennomføring av Svalbards reiselivsaktiviteter. Klimaframskrivningene varsler mer ekstremnedbør, erosjon, vind og hyppigere snøskred.

Dette er bare en liten del av det skremmende bildet Svalbard står overfor.

– Klimaendringene setter på mange måter naturen i skuddlinjen, og vi blir stadig mer klar over at den skjøre svalbardnaturen ikke er en fornybar ressurs, og må derfor utvikle langsiktige og bærekraftige løsninger, sier Krystad.  

Fire prosjekter skal bidra til kutt i CO2-utslipp

Selv om den lokale reiselivsnæringen har liten påvirkning på de store utslippskildene i Longyearbyen, som transport og energiforsyning, skal reiselivet nå jobbe med tiltak på alle nivåer der det er mulighet for påvirkning og resultat.

Det er snakk om fire nye prosjekter, som i sin helhet vil forsterke hverandre og bidra konkret til reduksjon i utslippene.

Først og fremst skal det undersøkes om lengre oppholdstid for gjester på Svalbard vil gi lavere karbonintensitet, slik antatt. Det skal kartlegges hvilke muligheter utvidelse av økte gjestedøgn og minimumstid for opphold vil ha for lokalsamfunn, reiselivsaktører og øvrig næringsliv.

Ved selv å gå foran som er godt eksempel, ønsker Visit Svalbard å få flest mulig reisende, både gjester og fastboende, til å kjøpe biodrivstoffkvoter når de en bestiller en reise til Svalbard. Evt. andre avbøtende tiltak som tilbys i luftfarten, i Norge og til/fra Norge.

Hele kundereisen skal analyseres, for så å finne metoder som treffer og påvirker den reisende. Basert på analysen vil destinasjonsselskapet iverksette en kampanje for økt bruk av biodrivstoff.

Visit Svalbard ønsker også å samle innsikt for å utvikle en standard for utregning av klimaavtrykk på aktiviteter. Dette skal resultere i et karbonregnskap på reiselivsaktiviteter i Visit Svalbards bookingsystem Travelize, som først vil gi gjesten muligheten til å regne på og gjøre valg, og etter hvert kompensere, egne utslipp.

Sist, men ikke minst, skal klima bli en viktigere del av, og ta større plass i, reiselivets historiefortelling. Ved å formidle utfordringene i sårbare områder og hvordan klimaendringene påvirker, skal guider og andre være med å tenne ansvarsfølelse og inspirere til endring hos gjestene. En kvalitetssikret klimahistorie skal formidles til relevante målgrupper, i relevante kanaler.

Har søkt miljøvernfondet om støtte

Visit Svalbard har søkt Svalbards miljøvernfond om støtte til alle fire prosjektene, og håper nå på drahjelp av fondets midler, med et positivt vedtak fra styret 24. november. Slik listen publisert i Svalbardposten 8. november viser, har destinasjonsselskapet søkt fondet om 1,2 mill kr.

– Vi håper at SMF vil bidra til å gi prosjektene våre en skikkelig push fremover mot 2030, sier Krystad.

Visit Svalbard har allerede fått støtte fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), til første steg i utviklingen av konseptet om utvidet oppholdstid. Støtten danner et viktig grunnlag for prosjektet, og destinasjonsselskapet på sin side vil matche tilskuddsbeløpet i DIP-midlene, som er på 550 000 kroner.

– Forhåpentligvis vil kvalitetsstempelet som disse midlene gir, også utløse støtte fra SMF for å jobbe videreføre arbeidet og utvikle flere utslippsreduserende tiltak. Vi håper at også SMF støtter målsettingen og ser potensialet i prosjektet, avslutter Krystad.

For spørsmål om prosjektet kontaktes Ronny Brunvoll på tlf. 95116165 eller Trine Krystad på tlf. 952 73 473.

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av