Svalbard Cruise Forum ansetter koordinator

Longyearbyen 13.04.2023

Nyetablerte Svalbard Cruise Forum har en rekke utviklingstiltak på agendaen. Nå ansettes en koordinator som blant annet skal jobbe for spredning av trafikk og økt lokal verdiskapning fra cruiseturismen.   

– Vi ser behov for en enda sterkere lokal koordinering av cruisetrafikken til Longyearbyen og Svalbard i fremtiden. Vi har derfor ansatt en koordinator som skal hjelpe Svalbard Cruise Forum å forbedre bærekraftige løsninger og sikre lokal verdiskapning, sier nestleder i Visit Svalbard, Trine Krystad.Profilbilde av Eva Britt Kornfeldt

– Med etableringen av Svalbard Cruise Forum og ansettelsen av en svært kompetent ressurs, trappes koordineringsarbeidet ytterligere opp. Det er Eva Britt Kornfeldt som skal lede arbeidet i Svalbard Cruise Forum. Hun har lang erfaring fra reiselivet på Svalbard og har jobbet med cruise i en årrekke. Sterk lokal samhandling, tilrettelegging mot lokalsamfunnet, og utvidet kommunikasjon med rederier, lokalbefolkning og gjester vil stå sentralt i arbeidet som Eva Britt Kornfeldt skal gjøre i Svalbard Cruise forum på vegne av partnerne, sier Krystad.

Hun forteller at Longyearbyen, gjennom merket som bærekraftig reisemål og strategien «Masterplan Destinasjon Svalbard mot 2030», har både forpliktelser og forventninger til cruiseindustrien.

– Svalbard Cruise Forum er et av flere tiltak i det kontinuerlige arbeidet med å jobbe dedikert og ansvarlig med utvikling av reisemål og lokalsamfunn, sier hun.

Lokalsamfunnets stemme på dagsorden

Forumet, som ble etablert tidligere i år, består av blant annet av Avinor, Longyearbyen havn, Visit Svalbard og AECO, i tillegg til aktivitetsleverandører. Alle med et felles mål: Ta riktige fremtidsgrep om cruiseturismen til Svalbard.

Kornfeldt blir bindeleddet mellom aktørene, og skal holde i en rekke kortsiktige og langsiktige tiltak. På kort sikt for sommeren 2023 handler det om koordinering og spredning av trafikk. Som ledd i tilretteleggingen inviteres alle involverte i cruise til «obligatorisk» møte 18. april som en del av felles forberedelse til sommersesongen 2023. På lengre sikt er det blant annet planer for utvikling av verktøy for å måle inntjening og utslipp, gjennomføring av tålegrenseanalyse og utredning av modell for frivillig betaling av fellesgodefinansiering.

Krystad er glad for at Kornfeldt, med sin lange cruise-erfaring og store kontaktnettverk, skal jobbe med Svalbard Cruise Forum og det viktige oppgaven med å spre trafikk og øke lokal verdiskapning.

– Hennes kompetanse vokser ikke på trær. Vi er sikre på at hun vil lede cruisekoordineringen trygt gjennom en tid med omstilling. Det sjøbaserte segmentet vil se annerledes ut om noen år, det er vi forberedt på. Det er mange ting i spill i samtidighet, blant annet anbefalinger i NoU’en om cruiseberedskap og innstramninger i miljøregelverk. Svalbard Cruise Forum skal sette oss i bedre stand til å møte disse utfordringene, sier Krystad.

Kornfeldt, på sin side, ser frem til å videreutvikle cruiseturismen til Longyearbyen og Svalbard. Hun er stolt over å jobbe på en destinasjon hvor ansvarlig og langsiktig utviklingsarbeid blir lagt merke til, både nasjonalt – og internasjonalt.

–  Lokalsamfunnets stemme skal settes enda høyere opp på dagsorden hos cruiserederiene. Vi skal ikke bare ta imot, men vi skal fortelle hvordan vi vil ha det her hos oss og hvilke forventinger vi har til gjestene som besøker oss. Med tilrettelegging og samarbeid skal vi sørge for at cruisegjestene får god tilgang på lokale ressurser, samtidig som belastningen på lokalbefolkningen minimeres, sier hun.

Kornfeldt har de siste årene arbeidet med cruise både for Oslo og Svalbard. Arbeidet for begge destinasjoner videreføres, men nå forsterkes innsatsen for Svalbard ytterligere med etableringen av Svalbard Cruise Forum.

For spørsmål om ansettelsen eller Svalbard Cruise Forum kan nestleder i Visit Svalbard, Trine Krystad, kontaktes på +47 95 27 34 73 eller trine@visitsvalbard.com.

Daglig leder i Visit Svalbard Ronny Brunvoll kan også kontaktes på, mobil +47 95 11 61 65 eller ronny@visitsvalbard.com.

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av