Svalbard Globale Frøhvelv

Svalbard Globale Frøhvelv

Nesten 1 million frøprøver oppbevares i permafrosten

Svalbard Globale Frøhvelv

Verdens største sikkerhetslager for frø finner du i permafrosten like ved Longyearbyen. Svalbard Globale frøhvelv er ikke åpent for besøkende, men du kan delta på turer som stopper på utsiden, for eksempel disse:

Seed to Summit: Fjelltur fra gruvedrift til globalt frøhvelv - Svalbard Wildlife Expeditions tar deg med på en 4 timers fottur opp til Blomsterdalshøgda og ned forbi frølageret. Bestill her.

Longyearbyen i et nøtteskall - sightseeing med den lokale eksperten - Svalbard Buss og Taxi tilbyr 2 timers sightseeing i Longyearbyen og omegn to ganger daglig, hvor et stopp ved frøhvelvet naturlig hører med. Bestill her.

Vi anbefaler å bestille overnatting i Longyearbyen på forhånd! Bestill herMatthias Heyde

Om frøhvelvet

Frøhvelvet er etablert for at genbanker rundt om i verden skal kunne oppbevare en sikkerhetskopi av frøsamlingene sine, og dermed sikre at mat- og nytteplanter ikke utryddes i lokale eller globale katastrofer som krig, terrorisme og naturkatastrofer.

Ved å lagre frøene i et område med permafrost sikrer man at frøene vil være nedfrosset selv ved strømbrudd. Longyearbyen har dessuten en stabil politisk og geologisk situasjon og godt utbygd infrastruktur – frøbanken er etablert bare en kilometer fra Svalbard lufthavn. Fjellhallene holder en naturlig temperatur på minus 3–6 grader, men kjøles ytterligere ned til minus 18 grader. Den lave temperaturen demper frøenes utvikling og konserverer dem i årevis. Ved behov kan frøene tines opp fra lagringstemperaturen og igjen spire.

Svalbard Globale frøhvelv ble åpnet i februar 2008 av den norske regjering. Ideen om en større, internasjonal frøbank er imidlertid ikke ny, allerede i 1984 ble det etablert et sikkerhetslager for nordiske plantefrø i Gruve 3. Frøhvelvets første 10 år ble markert i februar 2018 med toppmøtet «Seed Vault Summit» og forestilling i kulturhuset i Longyearbyen.Matthias Heyde

Nesten 1 millioner frøprøver lagret i fjellet

Anlegget, som er på ca. 1000 kvadratmeter, består av tre separate fjellhaller som befinner seg ca. 120 meter inne i fjellet, ved foten av Platåberget. Hallene er sprengt ut i fjellet øst for inngangen til Gruve 3. Anlegget ligger ca. 130 meter over havoverflaten og hallene er konstruert for å tåle et jordskjelv opp mot 10 på Richters skala. Hver av de tre hallene har plass til omkring 1,5 millioner frøprøver.

Genbanker over hele verden sender duplikater av alle sine frø til Svalbard. Hvert land eller institusjon eier sitt eget materiale, men i tilfelle en internasjonal krisesituasjon skulle oppstå kan det gjøres tilgjengelig for alle.

I frøhvelvet ligger mange titalls tusen varianter av viktige matplanter som bønner, hvete og ris. I alt finnes frø av mer enn 4000 plantearter i frøhvelvet. Disse frøprøvene er kopi av frøprøver som ligger lagret i nasjonale, regionale og internasjonale genbanker. Hver prøve består av rundt 500 frø i en lufttett aluminiumspose. Prøvene er samlet i kasser med maks 400 prøver per kasse. Kassene forsegles av genbanken som sender prøvene.Riccardo Gangale

Åpnet i 2008

Ved åpningen i 2008 inneholdt frølageret 278 000 frøprøver, for det meste ris og hvete. I september 2009 hadde beholdningen økt til 423 899 frøtyper fra 219 land. I 2015 hadde tallet kommet opp i 860 000 frøprøver fra 64 ulike genbanker. I 2018 nærmer antallet frøprøver seg 1 million.

I Frøportalen til NordGen er det en oppdatert oversikt over alle frø som er deponert i Svalbard Globale frøhvelv.Riccardo Gangale

Syria var første nasjon til å hente ut frø

Frøhvelvet er ingen vanlig genbank som forskere og andre interesserte kan henvende seg direkte til for å få tilgang til frøene. Frøhvelvet på Svalbard er et sikkerhetslager for de nasjonale, regionale og internasjonale frøsamlingene og genbankene rundt om i verden. Frøene som er deponert på Svalbard kan brukes til å gjenskape verdifulle varianter av planter hvis frøsamlingene i en vanlig genbank skulle gå tapt.

Det første uttaket skjedde i 2015. Frøsamlingen til International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) var lokalisert i Aleppo og ble ødelagt under den syriske borgerkrigen. Forskningssenteret hadde samlet frø fra 148 000 matplanter tilpasset tørre områder. Heldigvis var sikkerhetskopier av rundt 80 % av samlingen sendt til Svalbard.

Frøhvelvet er etablert og fullfinansiert av den norske stat. Landbruks- og matdepartementet er ansvarlig for frøhvelvet. Departementet samarbeider med Nordisk genressursenter, og Global Crop Diversity Trust om den daglige driften, og mottar veiledning fra et eget internasjonalt råd som er opprettet for frøhvelvet (IAC). Kommisjon for genetiske ressurser i FNs organisasjon for mat og ernæring (FAO) og FAOs internasjonale traktat for plantegenetiske ressurser er viktige internasjonale støttespillere.Riccardo Gangale

Prisbelønnet fasade

Kunstverket ”Perpetual Repercussion” av Dyveke Sanne pryder byggets tak og øvre fasadefont på inngangspartiet. Kunstverket gjør bygget synlig på avstand både i dagslys og i mørket, ved hjelp trekanter av høyreflekterende, syrefast stål i forskjellige størrelser. Sammen med andre lysbrytende elementer som speilglass og prismer reflekterer trekantene som inngangspartiet er fylt av, lys og sollys. Uttrykket endres avhengig av tid på døgnet og årstid. Kunstprosjektet ble produsert og gjennomført av Kunst i offentlige rom (KORO). Verket ble hedret med Norsk lyspris for beste utendørsbelysning i 2009.NordGen

Kilder:

Regjeringen.no
Wikipedia
NordGen – Nordisk genressurssenter
Global Crop Diversity Trust

Skrevet av Anci Haugerud

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av