En guide med gjester om bord en RIB båt i forgrunnen med en havn og flere båter, samt et cruiseskip, i bakgrunnen

En milepæl for Svalbardturismen

- en samlet cruisenæring i møte med lokalsamfunn og myndigheter: vi er klare for en smidig sommersesong!


Interessen var stor da Svalbard Cruise Forum tirsdag 18. april 2023 holdt digitalt møte for cruiseoperatører, myndigheter og andre nøkkelaktører. Som forberedelse til sommeren fikk de mange deltagerne en grundig gjennomgang av lokale og nasjonale rammer for cruisetrafikken på Svalbard.

– Gjennom godt informasjonsarbeid og dialog skal vi sikre positive opplevelser knyttet til cruiseturismen. Både for lokalsamfunn, cruiseoperatører, samarbeidspartnere og gjester, sier Eva Britt Kornfeldt, koordinator i Svalbard Cruise Forum.

Hun er svært fornøyd med at 200 deltagere fra hele verden satte av ettermiddagen til møtet med tittelen «Longyearbyen- The Gateway to Svalbard», hvor lokale aktører og myndigheter møtte en rekke cruiseoperatører.

– Cruiseoperatørene ønsker å tilegne seg ny kunnskap, og ikke minst lære mer om mulighetene som ligger i et besøk til Longyearbyen. Vi må sørge for at de får en enda bedre forståelse av stedet de besøker, sier hun.  

Svalbard Cruise Forum, som har som mål om å minimere belastningen på lokalsamfunnet, vil effektivisere logistikken rundt anløp og øke verdiskapningen fra cruise. Her står kommunikasjon helt sentralt.

– I gårsdagens møte fortalte vi cruiseoperatørene hvordan vi vil ha det på vårt reisemål. Utvidet og spisset kommunikasjon skal hjelpe oss å nå målene vi har satt oss.

Kornfeldt forteller at deltagerne i etterkant vil få tilsendt en informasjonspakke.

Informasjonsbehovet er større enn noen gang

Kornfeldt mener dessuten at informasjonsbehovet rundt cruisetrafikken til Svalbard er større enn noen gang. Det er mye å forholde seg til i samtidighet. Blant annet anbefalinger i NoU’en om cruiseberedskap, begrensning av antall personer om bord, tungoljeforbud og forventede innstramninger i miljøregelverket.

Men hun tror det er flere grunner til at så mange valgte å delta på møtet.

– Longyearbyen er en såkalt marquee port, en «must see»- destinasjon. Svalbard er og blir et attraktivt reisemål. Cruiseoperatørene har de siste årene fått høyt fokus på interaksjonen mellom samfunn og gjester, noe som er svært viktig for totalopplevelsen.

– Flere av de som deltok i møtet i går jobber med bærekraft og samfunnsansvar, sier hun.

Unikt i sitt slag

Underveis ble det holdt en rekke relevante innlegg fra lokale og nasjonale aktører. Blant annet informerte Kystverket om sin infrastruktur langs norskekysten. Sjøfartsdirektoratet om tilstedeværelse og kontroller i Longyearbyen gjennom sommeren. Hovedredningssentralen snakket om beredskapsutfordringer knyttet til vær, mørketid, lange avstander og vanskelig kommunikasjon. Longyearbyen sykehus understreket sine kapasitetsutfordringer, og informerte om at de, som et lite beredskapssykehus, er helt avhengig av bistand fra fastlandet i kriser og ved større hendelser. Sysselmesterens reiselivsrådgiver informerte om svalbardvettreglene og rutiner rundt turmeldinger. Longyearbyen havn og Svalbard lufthavn snakket om logistikk og retningslinjer for sommersesongen, mens Longyearbyen lokalstyre viste frem den nye avfallsstasjonen.

Møtet ble innledet av AECO og Visit Svalbard. Sistnevnte er initiativtaker bak nyetablerte Svalbard Cruise Forum, og orienterte deltagerne om «Masterplan Destinasjon Svalbard mot 2030» og forpliktelsene som ligger i Merket for Bærekraftig reisemål.  

– Svalbard Cruise Forum hadde på mange måter sin «ilddåp» med dette møtet. Så vidt jeg vet har ingen reisemål gjort noe lignende; Samlet lokalsamfunn, myndigheter og cruiseaktører fra hele verden rundt samme «bord», sier daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll.

Administrerende direktør i AECO, Frigg Jørgensen, forteller på sin side at hun er stolt over at AECO, som representerer ekspedisjonscruiseaktørene, er en del av dette banebrytende arbeidet.  

– Svalbard Cruise Forum er i ferd med å bli et skoleeksempel på godt samarbeid mellom cruisenæringen og lokalsamfunn, med mål om å sikre gjensidig verdiskapning og bærekraft. Møtet i går var et av mange utviklingstiltak vi har på blokka, og vi håper arbeidet vil være til inspirasjon for andre reisemål, sier hun.  

Gateway to Svalbard-møtet var «obligatorisk» for alle cruiseoperatører som skal besøke Svalbard i sommer, og ambisjonen til cruiseforumet er å holde dette møtet årlig. 

For spørsmål om møtet eller Svalbard Cruise Forum kan cruisekoordinator Eva Britt Kornfeldt kontaktes på 909 51 910 eller evabritt@visitsvalbard.com

Dette er Svalbard Cruise Forum:

- Et lokalt samarbeid som skal ta cruiseturismen på Svalbard i en fremtidsrettet og bærekraftig retning
- Etablert i 2023
- Ledes av Visit Svalbard ved Eva Britt Kornfeldt
- Består av de fire nøkkelaktørene Avinor, Longyearbyen havn, Visit Svalbard og AECO.

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av