Pressemelding: Utkikkspunkt Sukkertoppen

Utsiktsplattform for formidling av den nye byhistorien


Visit Svalbard ønsker å etablere en utsiktsplattform i fjellsiden på Sukkertoppen, og har søkt Svalbards miljøvernfond om midler til realisering.

- En spektakulær installasjon til bruk for både lokale og tilreisende, som skal formidle den tankevekkende historien om naturfarer og byutvikling i Longyearbyen, sier Trine Krystad i Visit Svalbard.

Våren 2019 fikk Visit Svalbard 150 000 kr. i støtte fra Svalbards miljøvernfond til et forprosjekt for å vurdere muligheter for tilrettelegging av Sukkertoppen. LPO Arkitekter tok oppdraget med å lage et forslag til en installasjon som skal innby til både naturopplevelser og historiefortelling. I fjor høst ble skissen overlevert destinasjonsselskapet.

- LPO arkitekter har tegnet en attraktiv og spektakulær utsiktssplattform som vil tjene flere formål. Dette håper vi nå få realisert, sier Trine Krystad.

Destinasjonsselskapet har søkt miljøvernfondet om kr 2 693 500. Svaret på søknaden kommer i begynnelsen av mai.

Skredsikring, en del av den nye byhistorien

Utgangspunktet for prosjektet er å lage et utsiktpunkt i kombinasjon med skredsikringen som har blitt bygget i fjellsiden de siste årene.

- Den nye installasjonen er tenkt å være en utvidelse av snøgjerdene som allerede har blitt en synlig og integrert del av bybildet. Gjennom dette prosjektet vil gjerdene vil få en tilleggsfunksjon som viktige identitetsbærere. Arkitekturen skal legge til rette for naturopplevelser, historiefortelling, og den er en attraksjon i seg selv, forteller Lilli Wickström i LPO arkitekter.

Skredsikring har blitt en del av Longyearbyens nye historie, og installasjonen skal brukes i formidlingen av dette.

- Naturfarer, skredulykker og skredsikring påvirker identiteten vår, og historiene vi forteller om Longyearbyen, sier arkitekten.

LPO forteller at utsiktspunktet også vil være et godt egnet sted hvor man kan fortelle om klimautfordringer- og tilpasninger, og vise hvordan endringer i vær og vind har påvirket byplanlegging i Longyearbyen.

I tråd med reiselivets strategi

Oppdragsgiver for prosjektet er Visit Svalbard, som på vegne av lokalsamfunnet, tar initiativ til å tilrettelegge byen slik at den kan oppleves på en meningsfull, sikker og miljøvennlig måte.

Tiltaket er i tråd med det organiserte reiselivets masterplan: «Destinasjon Svalbard mot 2025», hvor videreutvikling av Longyearbyen som en attraktiv opplevelsesarena står sentralt. (Tiltaket er også i tråd med prinsippene i reiselivets «Temaplan for ferdsel og opplevelse».)

Prosjektleder Krystad håper, dersom prosjektet blir realisert, at utsiktspunktet vil bli et fristende turmål for lokale, og tilreisende på guidet tur. Ønsket er at lokale turoperatører skal bruke installasjonen som utgangspunkt for produktutvikling, og som en del av formidlingen av byhistorien til gjester.

- Dessuten er dette et viktig bærekraftstiltak, da et slikt utsiktspunkt vil være med å styre ferdsel slik at naturmiljø skånes. Ferdselen vil da styres langs en robust trase som tåler besøk, sier Krystad.

For spørsmål vedrørende prosjektet kontaktes Trine Krystad på tlf. 952 73 473
LPO sin rapport og beskrivelse av prosjektet finner du her.
- Rapport
- Beskrivelse

Bildene brukt i denne pressemeldingen er tatt av LPO.

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av