Arctic World Archive

Arctic World Archive

Sikker bevaring av verdensminnet

Arctic World Archive


I Arctic World Archive (AWA) lagres digitale skatter fra hele verden. AWA er lokalisert 300 meter inne i Gruve 3 på Svalbard. Den arktiske permafrosten gir ideelle forhold for lagring av data, det er kaldt, tørt og mørkt, og de lagrede dataene kan bevares i århundrer på et unikt og fremtidssikkert lagringsmedium.

Arkivet er ikke åpent for publikum, men guidede turer i Gruve 3 tar deg forbi inngangen hvor du kan høre om noen av skattene som ligger i arkivet fra selskaper og organisasjoner som Nasjonalmuseet, Vatikanbiblioteket, Nasjonalarkivene i Mexico og Brasil, European Space Agency, UNICEF, GitHub (Arctic Code Vault) og mange andre.

Om AWA

AWA ble offisielt åpnet i 2017, delvis inspirert av det nærliggende Svalbard Globale Frøhvelv. På samme måte som Frøhvelvet tar vare på frø for å sikre mat og natursikkerhet, har AWA som ambisjon å sikre at verdifull informasjon og kulturarv ikke går tapt, men bevares for fremtiden uten risiko for datakorrupsjon, tap eller teknologisk foreldelse.

Arkivet er et initiativ fra Piql, et norskbasert globalt teknologiselskap som spesialiserer seg på digital bevaring og langtidslagring av digitale data.

Teknologisk utvikling og samfunnsendring, kriger og potensielle naturkatastrofer gjør det ekstremt krevende å bevare digital informasjon over lang tid. AWA gjør verdifull informasjon tilgjengelig for fremtidige generasjoner, slik at de med kunnskap om fortiden kan ha en meningsfull nåtid og fremtid.

Teknologi

I AWA lagres informasjonen offline på et robust lagringsmedium – piqlFilm – et lagringsmedium som muliggjør å ta vare på informasjon i århundrer og med garantert tilgang i fremtiden. På piqlFilm lagres dataene i digitalt format som nano-oppløselige QR koder sammen med alle systemspesifikasjoner, filformater og annen informasjon som trengs for å hente dataene. Denne informasjonen er skrevet i menneskelig lesbar tekst, så hvis Piql og deres teknologi ikke er tilgjengelig i en fjern fremtid, kan man fremdeles hente ut dataene manuelt ved hjelp av et kamera, en datamaskin og en lyskilde.

Klimaforholdene i fjellet på Svalbard er ideelle for langvarig lagring av film og hvelvet krever ingen energi for å holdes i drift hverken nå eller i fremtiden.

Fremtidige deponeringer av informasjon

AWA ønsker velkomne deponeringer fra kultur- og kulturarvinstitusjoner så vel som private selskaper. Det avholdes deponeringsseremonier to ganger i året.
Send e-post til info@arcticworldarchive.org eller se www.arcticworldarchive.org for mer informasjon.

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av