Svalbard med god samvittighet!

Svalbard med god samvittighet!

Opplev Svalbard og Longyearbyen med god samvittighet


Longyearbyen er verdens nordligste bærekraftige reisemål. Byen er administrativt sentrum på Svalbard, og har 2400 innbyggere fra rundt 50 nasjoner. En liten fargerik metropol på toppen av verden, bebodd av naturglade mennesker som lever i tett samhold under tøffe klimatiske forhold. I Longyearbyen begynner den høyarktiske villmarka midt i byen, og den tar nesten aldri slutt.

Kanskje er det derfor mange er overrasket over byens særdeles gode mat og drikkemuligheter, variert shopping og et rikt kulturtilbud året rundt. Visste du at lille Longyearbyen faktisk har to av Norges beste restauranter?

Det er derimot kanskje ikke overraskende at innbyggerne er glade i byen sin. Og med den vakre svalbardnaturen som sin bakgård, er de kanskje ekstra engasjerte i spørsmålet rundt miljøvern og bærekraft. Det samme gjelder for gjestene som besøker oss. Stadig flere turister etterspør og velger reisemål som viser ansvar, og som tilbyr ekte og autentiske opplevelser av høy kvalitet.  

Naturen på Svalbard er sårbar, og det er en skjør balanse mellom vern og bruk. Klimaendringene er synligere i Arktis enn noe annet sted, og temaet bærekraft er mer aktuelt enn noen gang. Samtidig står Longyearbysamfunnet overfor en stor omstilling i årene som kommer, med gruvedriften på vei ut, og en stadig voksende turistnæring. I denne omstillingen står bærekraftige løsninger helt sentralt.  

Med denne artikkelen ønsker vi i Visit Svalbard å gi deg informasjon om hvordan du kan oppleve øygruppen vår – med god samvittighet. Men først er det viktig for oss å fortelle deg hvordan vi jobber for å bli et bærekraftig reisemål, og hva dette litt uangripelige temaet egentlig innebærer.

Fredric Fröberg

Bærekraftig reisemål


Longyearbyen ble i 2016 tildelt «Merket for bærekraftig reisemål» av Innovasjon Norge, som bygger på internasjonale standarder. Merket varte i 3 år, og vi jobber nå med å bli remerket igjen. Men mange stiller seg spørsmålet: Hvordan kan vi kalle oss et bærekraftig reisemål når man får energi fra kulldrift, forbruksvarer importeres til øya, det er daglige flyavganger og i sommermånedene kommer store cruiseskip med opptil 4.000 gjester?

Merket er et verktøy for å forbedre miljøtilstanden, men det betyr ikke at destinasjonen ER bærekraftig. Det forplikter oss til å ha en kontinuerlig prosess med å se på hvordan vi kan redusere vårt fotavtrykk. Vi iverksetter lokale tiltak, gjør riktige miljøvalg og ikke minst øker bevisstheten blant reiselivsnæring, lokalbefolkning og til gjestene våre.

Ikke-fornybar energikilde, og utslipp fra fly og båt, hører vi ofte som argumenterer for at vi ikke er et bærekraftig reisemål. Men dette er hva vi har å forholde oss til i dagens situasjon. På tross av miljøparadokset på Svalbard, jobber vi kontinuerlig for å forbedre tilstanden innenfor disse rammene.

Linn Cecilie Blekkerud

Bærekraft handler om mer enn utslipp til luft og plast i havet


Mange assosierer «bærekraftig reiseliv» med tiltak som skal redusere utslipp til luft og søppel i havet. Ja, å ta vare på miljø og naturen er en viktig del av bærekraftsbegrepet, men sentralt i forståelsen finner vi også samspillet mellom reiselivet, lokale myndigheter og lokalsamfunnet. Et godt sted å bo er et godt sted å besøke, og turismen må være en positiv bidragsyter. Dessuten har bærekraft også et økonomisk perspektiv. Reiselivet skal bidra til at lokalsamfunnet har noe å leve av. Hvordan vi forvalter vår kulturarv er også en del av et bærekraftig reiseliv. Alt dette i et langsiktig perspektiv.

Strategidokumentet «Masterplanen - Destinasjon Svalbard mot 2025», som er laget av næringen og lokale politikere, har siden 2015 hjulpet oss med å ta felles og riktige steg i utviklingen av en destinasjon i vekst og i 2021 blir denne planen revidert.

Stian Klo

Store og små tiltak mot stadig forbedring


La oss begynne med et av de mest omfattende initiativene først. Som en del av masterplanen nevnt over er det utarbeidet en plan for byutvikling Temaplan for ferdels og opplevelser»), som forteller hvordan Longyearbyen kan tilrettelegges slik at det kommer både gjester og innbyggere til gode. Det være seg i form av gangveier, broer, skilting og formidling av kulturminner. Vi ønsker å styre hvor folk beveger seg for å unngå slitasje på naturen, ivareta folks sikkerhet og skape verdifulle møteplasser i byrommet. Tiltak fra temaplanen er nå i ferd med og settes ut i live, og vil gjøre lokalsamfunnet mindre sårbart i forhold til et reiseliv i videre vekst.

Reiselivsnæringen i Longyearbyen har fokus på å formidle nordlysvinteren på Svalbard, som foreløpig er lavsesong. Fra november til januar går det halvfulle fly, og hotellkapasiteten kan utnyttes bedre. Polarnatten byr på store naturopplevelser på Svalbard, men er kanskje noe underkommunisert? Ved å spre trafikken av gjester gjennom hele året, bidrar reiselivsnæringen til en sunnere økonomi og et mer levedyktig lokalsamfunn, med trygge helårlige arbeidsplasser.

I utviklingen av nye turistopplevelser oppfordres turoperatører til å tenke bynære aktiviteter som kan gjennomføres hele året. Og det er gledelig å se at det er disse aktivitetene som er de mest populære! I Longyearbyen er villmarka på dørstokken, og det bugner dessuten av kulturtilbud.  

Det arrangeres vertskapskurs for serviceansatte og sertifiseringsprogram for guider. Det er viktig for oss at gjestene føler seg både velkomne og godt ivaretatt mens de er her, og at de får tildelt god informasjon med bl.a. «do’s and don’ts» i svalbardnaturen. Dessuten skal ansatte i næringen føle samhold, eierskap og lokal identitet, og være sikre på og stolte av det de formidler.

Innsikt fra jevnlig utførte gjesteundersøkelser gir reiselivsnæringen viktig informasjon som skal gjøre videre arbeid enda bedre. Selv om antall turister til Svalbard har økt de siste årene, forteller resultatene oss at gjestene fortsatt oppfatter Svalbard som ekte, uberørt og autentisk. Dette er en indikator på at veksten håndteres riktig.

Jarle Røssland

Svalbard Cruise Network er et samarbeidsprosjekt i reiselivet, som ble dannet for å koordinere lokal aktivitet mot cruisebåtene som kommer på sommerstid. God dialog med rederiene er sentralt, slik at de som kommer innehar relevante forhåndskunnskaper om Svalbard. Det jobbes for at båtene skal ligge lengre til kai, slik at passasjerene kan besøke Longyearbyen på ulike tidspunkt. Dette bidrar til bedre opplevelser for både gjestene og de som bor her, og til økt verdiskapning i lokalsamfunnet. Cruisenettverket jobber også med å få skipene til å bli noen dager ekstra i Isfjorden. Dette betyr flere opplevelser, langsommere seiling og mindre bruk av drivstoff enn tidligere, da mange kun gjorde et kort besøk i Longyearbyen på vei til eller fra nordvestkysten av Spitsbergen og Magdalenefjorden. 

Andre initiativ er utlån av bysykler, jevnlig søppelrydding, aksjoner mot tomgangskjøring, bedre avfallshåndtering og tilrettelegging for lokalproduserte varer. Visit Svalbard som destinasjonsselskap er miljøsertifisert, og andre reiselivsbedrifter har blitt oppfordret til å gjøre det samme. Bedrifter som tar bærekraft på alvor vil bli prioritert i ulike sammenhenger.

Marte Iren Kristiansen

Hvordan kan DU oppleve Svalbard med god samvittighet?

  • Du som turist kan velge en grønn reiselivsaktør. Flere av aktørene inkl. overnattingsstedene har miljøsertifisert seg de siste årene. Det samme har festivalarrangørene. Visste du at både SmakSvalbard–festivalen, PolarJazz og Dark Season Blues er miljøgodkjente arrangement?

  • Velg gjerne aktiviteter som er bynære. Det bugner av spennende muligheter i og rundt Longyearbyen, både kultur- og naturbaserte. I Longyearbyen har vi dyrelivet praktisk talt rett utenfor døren.

  • Legg gjerne opp til noen aktiviteter som er umotoriserte, tilbudet er variert året rundt. Hva med ski, kajakk, hundekjøring, eller fottur? Vi lover deg at den arktiske stillheten vil gjøre dypt inntrykk på deg.

  • Velg lokal mat – er du klar over hvor godt svalbardreinsdyr og lokal rype smaker? Eller torsk fra Isfjorden? Utmerket! Dessuten forteller svalbardrettene deg en spennende historie om fangstmannstradisjonene på øygruppen. Spør servitøren hva som er lokalt!

  • Kjøp med deg lokalproduserte produkter. Kniver, sjokolade, øl, eksklusivt vann, ulltøy, trefjøler, såper, kunst eller smykker? Lokale gaver er enda morsommere å gi når du kommer hjem.

  • Ta turen innom turistinformasjonen og lån deg en gratis bysykkel. Vertskapet her kan dessuten gi deg gode råd om bekledning, hjelpe deg å finne aktiviteten som passer deg best, og gi deg generelle råd om sikkerhet.  

  • Les svalbardvettreglene, og andre guidelines for verdens nordligste samfunn. Dette er fine retningslinjer på hvordan du som turist kan gjøre det riktig. Visste du forresten at på Svalbard kan du ikke plukke blomstene, uansett hvor vakre de er? Dette for å beskytte den sårbare floraen.

  • Sist, men ikke minst oppfordrer vi deg til å reise på færre reiser i året, og heller være lengre på ett sted. Ta deg tid til å virkelig omfavne vakre Svalbard, kjenne på stillheten og følelsen av ydmykhet i den storslagne naturen. Oppsøk gjerne lokalbefolkningen som kan gi deg insider tips og råd.  Og husk å dra på organiserte aktiviteter når du besøker Svalbard. Da er sikkerheten i varetatt av lokale guider, og vi lover deg at du vil få mer ut av opplevelsen.

Dagmara Wojtanowicz

Husk alltid å vise respekt for lokalbefolkning, natur og dyreliv.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til oss!

Har du spørsmål om Longyearbyen som bærekraftig reisemål er du velkommen til å kontakte Reiselivssjef Ronny Brunvoll eller prosjektleder Trine Krystad.

Skrevet av Linn Cecilie Blekkerud

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av