Et bylandskap i sollys med fjell i bakgrunnen

Svalbard-dagen i Oslo

Svalbard næringsforening, Svalbard Reiselivsråd og Visit Svalbard, i samarbeid med NHO Arktis og LO Troms & Finnmark, har gleden av å invitere til: Svalbard-dagen i Oslo, onsdag 15. mars 2023!

Vi retter blikket mot Svalbard

For første gang arrangerer vi en egen Svalbarddag i Oslo. Samtidig som regjeringen har startet arbeidet med ny Svalbardmelding, ønsker vi å sette Svalbard og Longyearbyen på kartet i hovedstaden. Utgangspunktet er reiseliv og annet næringsliv som samfunnsbygger og et politisk virkemiddel på 78 grader nord.

Under Svalbard-dagen ønsker vi først å få festet blikket på øygruppens betydning i «det store bildet». Vi ser på muligheter og begrensninger som i dag ligger på å drive næringsvirksomhet på Svalbard, og da med et spesielt fokus på Longyearbyen. Vi forteller om lokale interessers forventninger til en ny Svalbardmelding, og avrunder dagen med den store Svalbarddebatten. Her vil ledende politikere og aktører fra næringsliv og organisasjonsliv delta.

Svalbard-dagen er gratis og åpen for alle interesserte. Men vi håper spesielt å kunne forene lokale og nasjonale interessenter fra departementer, Storting, regjering og organisasjonsliv, rundt gode meningsutvekslinger om fremtidens Longyearbyen og Svalbard.  Vi håper at Svalbard-dagen vil være et viktig bidrag til større forståelse og bedre samhandling rundt forvaltningen av øygruppen og det norske lokalsamfunnet i Longyearbyen.

Noen høydepunkter:

· Statssekretærene John Erik Vika i Justis- og beredskapsdepartementet og Anne Marit Bjørnflaten i Nærings- og fiskeridepartementet, om arbeidet med den nye Svalbardmeldingen
· NHO-leder Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik, løfter Svalbard-blikket.
· Forsker Grete Hovelsrud ved Nordlandsforskning, setter forskning, næringsliv og Svalbard-forvaltning i kontekst.
· Lokalstyreleder Arild Olsen og lokalstyrenestleder Stein Ove Johannessen, om lokalpolitikk sett opp mot norsk svalbardpolitikk.
· LO Troms & Finnmark og NHO Arktis, om den norske modellen på Svalbard
· Debatt med næringsutøvere og politikere; fremtiden for Longyearbyen og Svalbard sett i lys av ny Svalbard-melding.

Arne O. Holm, tidligere redaktør i Svalbardposten og nåværende redaktør i High North News, vil lede oss gjennom denne spennende dagen.

Program:

08:30 Registrering
09:00 Velkommen

· v/ Svalbard Reiselivsråd og Svalbard Næringsforening
09:15 Svalbard og en verden i endring
· Per Arne Totland, forfatter og spaltist
· NHO v/ Ole Erik Almlid og LO v/ Peggy Hessen Følsvik
09:40 Den nye Svalbardmeldingen
· Statssekretær John-Erik Vika, JD
​​​​​​​· Statssekretær Anne Marit Bjørnflaten, NFD
10:00 Kaffeprat
10:15 Næringsdestinasjonen Svalbard

​​​​​​​· Basecamp Explorer Spitsbergen, Lompensenteret, KSAT og fastboende
10:45 Dagens situasjon i Longyearbyen
​​​​​​​· Longyearbyen lokalstyre v/ næringssjef Lennarth Kvernmo
​​​​​​​· Lokalstyret v/ nestleder Stein-Ove Johannessen
​​​​​​​· Svalbard næringsforening v/ styremedlem Borghild Yttredal
​​​​​​​· Svalbard Reiselivsråd v/ styreleder Ronny Strømnes
11:15 Lunsjprat: Minglelunsj, stående buffet
12:00 Forventninger til den nye Svalbardmeldingen?

​​​​​​​· Intro: 5 filmer med perspektiver fra fastboende i Longyearbyen
​​​​​​​· Fridtjof Nansens Institutt v/ Arild Moe
​​​​​​​· Nordlandsforskning v/ Grete Hovelsrud
12:25 Den store Svalbarddebatten
​​​​​​​· Med deltagelse fra bransjeforeninger, næringsliv og politikk
13:00 Avslutning 

Til å lede oss gjennom programmet og debatten: Arne O. Holm, tidligere redaktør i Svalbardposten, nåværende sjefredaktør i High North News.
Seminaret streames i sin helhet på www.svalbardposten.no

Svalbard-dagen arrangeres på Rebel konferansesenter, Universitetsgata 2, Oslo.
For spørsmål, kontakt Ronny Brunvoll, ronny@visitsvalbard.com / 951 16 165

Påmeldingsfrist: 14. mars.

For påmelding, klikk her.

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av